FlowShield™, Mbështetëse e pjesës shkarkuese të valvulës. Për ndarësit e gypave të serive 574 dhe 575.

Shko te
59472.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Mbështetëse e pjesës shkarkuese të valvulës. Për ndarësit e gypave të serive 574 dhe 575.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Përdorimi
Modele 3D
Teksti i tenderit
Mbështetëse e pjesës shkarkuese të valvulës. Për ndarësit e gypave të serive 574 dhe 575.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Mbështetëse e pjesës shkarkuese të valvulës. Për ndarësit e gypave të serive 574 dhe 575.
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114
Modele 3D
Teksti i tenderit
Mbështetëse e pjesës shkarkuese të valvulës. Për ndarësit e gypave të serive 574 dhe 575.
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114

Aplikimet

Caleffi Rep Locator
Caleffi Rep Locator