Seritë 140

Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV).

Shko te
140370.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV).
Komplet me tub lidhës kapilar me valvulën në tubin e fluksit.
Me izolim.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar, 16 bar
Gama e temperaturës mesatare: -10–120 °C
Gjatësia kapilare: 1,5 m
Përqindja maksimale e glikolit: 50 %
Mesatare: Ujë, tretësirat e glikolit
Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Cilësimi i rregullimit të presionit diferencial
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV). Komplet me tub lidhës kapilar me valvulën në tubin e fluksit. Lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–120 °C. Cilësimi i rregullimit të presionit diferencial: 50–300 mbar. Gjatësia kapilare: 1,5 m. Përqindja maksimale e glikolit: 50 %. Mesatare: Ujë. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV). Komplet me tub lidhës kapilar me valvulën në tubin e fluksit. Lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–120 °C. Cilësimi i rregullimit të presionit diferencial: 250–600 mbar. Gjatësia kapilare: 1,5 m. Përqindja maksimale e glikolit: 50 %. Mesatare: tretësirat e glikolit. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV). Komplet me tub lidhës kapilar me valvulën në tubin e fluksit. Lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–120 °C. Cilësimi i rregullimit të presionit diferencial: 50–300 mbar. Gjatësia kapilare: 1,5 m. Përqindja maksimale e glikolit: 50 %. Mesatare: tretësirat e glikolit. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul kontrolli e presionit diferencial (DPCV). Komplet me tub lidhës kapilar me valvulën në tubin e fluksit. Lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–120 °C. Cilësimi i rregullimit të presionit diferencial: 250–600 mbar. Gjatësia kapilare: 1,5 m. Përqindja maksimale e glikolit: 50 %. Mesatare: tretësirat e glikolit. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi