Serija 140

Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV).

Idi na
140370.png
Preuzmi u visokoj razlučivosti

Opis proizvoda

Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV).
Komplet s kapilarnom cijevi koja povezuje ventil na dovod.
S izolacijom.

Tehnički podaci

Maksimalni radni tlak: 10 bar, 16 bar
Raspon temperature medija: -10–120 °C
Dužina kapilare: 1,5 m
Maksimalan postotak glikola: 50 %
Medij: voda, otopine glikola
Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR

Crteži i specifikacije

Broj dijela Priključak Podešavanje diferencijalnog tlaka
3D modeli
Tekst ponude
Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV). Komplet s kapilarnom cijevi koja povezuje ventil na dovod. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. Maksimalni radni tlak: 10 bar. Raspon temperature medija: -10–120 °C. Podešavanje diferencijalnog tlaka: 50–300 mbar. Dužina kapilare: 1,5 m. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: voda. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
SCIP code
f930412c-788b-4b62-bc37-2b14b4a00d0d
3D modeli
Tekst ponude
Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV). Komplet s kapilarnom cijevi koja povezuje ventil na dovod. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. Maksimalni radni tlak: 16 bar. Raspon temperature medija: -10–120 °C. Podešavanje diferencijalnog tlaka: 250–600 mbar. Dužina kapilare: 1,5 m. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
SCIP code
9bc42982-4470-4204-9aff-3c3b7d0e6d28
3D modeli
Tekst ponude
Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV). Komplet s kapilarnom cijevi koja povezuje ventil na dovod. Priključak: G 1 1/2" (ISO 228-1) F. Maksimalni radni tlak: 16 bar. Raspon temperature medija: -10–120 °C. Podešavanje diferencijalnog tlaka: 50–300 mbar. Dužina kapilare: 1,5 m. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
SCIP code
63ab8e78-dea5-41b4-8a95-6b5dfe514222
3D modeli
Tekst ponude
Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka (DPCV). Komplet s kapilarnom cijevi koja povezuje ventil na dovod. Priključak: G 1 1/2" (ISO 228-1) F. Maksimalni radni tlak: 16 bar. Raspon temperature medija: -10–120 °C. Podešavanje diferencijalnog tlaka: 250–600 mbar. Dužina kapilare: 1,5 m. Maksimalan postotak glikola: 50 %. Medij: otopine glikola. Materijal: mesing koji sprječava ispuštanje cinka DR.
SCIP code
7b514863-836f-4c3b-b87b-71ce6d75d99d

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućuje određivanje veličine i određivanje cijevi i kanala za strujanje vode ili zraka u vodenim, odnosno zračnim postrojenjima.