Seritë 6005

LEGIOFLOW®, Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak.

Shko te
600530.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak.

PATENT

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C
Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C
Instalim: 43 °C
Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC)
Konsumi i energjisë: 3 W
Klasa e mbrojtjes: IP 44
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m
Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit

Certifikimet

ACS

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhja e daljes së nxehtë
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi kompakte shumëfunksionale për kontrollin e temperaturës, dezinfektimin termik dhe shpërndarjen për sistemin e ujit shtëpiak. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes së nxehtë: 23 p. 1,5, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 30–50 °C. Temperatura maksimale në hyrje: 85 °C. Instalim: 43 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 44. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Materialet: Nikel DR rezistent ndaj dezincifikimit.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi