7002

PLURIMOD EASY 3/4"

Përshkrimi: 

Kuti e integruar me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për
pjesën e brendshme RAL 9010; pajisur me një strukturë përfundimtare
me aftësi përshtatëse nga 130 në 160 mm në thellësi.
Për përdorim në instalime vertikale dhe horizontale dhe me hyrje
në anën e majtë dhe të djathtë të kutisë. 700213
700214
700215
700216
E pajisur me:
- 2 çifte valvulash sferë 3/4 ”M
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare
të sistemit. Tmax 55 ° C.
- izolim në pjesën e pasme dhe
frontale në PPE, ngjyrë e zezë,
densitet 50 g/l
- kllapa mbështetëse në teknopolimer
me thyerje termike
- kartoni mbrojtës nga çdo mbetje në
fazën përfundimtare të punimeve të
ndërtimit
- 2 ganxha për pozicionimin e
shërbimeve të ujit sanitar të serisë
7000.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700205

3/4”

480 x 480