70009

Kuti e integruar për PLURIMOD ® me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me radiatorë

Përshkrimi: 

Kuti e integruar për PLURIMOD ®
me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me
radiatorë.
Me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për pjesën
e brendshme RAL 9010; h = 866 mm, l = 600 mm, pajisur me
një strukturë përfundimtare me aftësi përshtatëse nga 140
në 180 mm thellësi.
Për përdorim në instalime me hyrje si në anën e majtë edhe në të
djathtë të kutisë (hyrja bazë në anën e majtë).

Kutia e modeleve të serisë 70009 ofrohet së bashku me:
- 2 çifte valvulash sferë 3/4 ”M;
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit;
- Enë për mbledhjen e kondensatës të sistemit sanitar
- ganxha për pozicionimin e shërbimeve të ujit sanitar të serisë 7000.
- 2 kolektorë të thjeshtë nga 3/4” seria 350 (max 8 lidhje);
- tubat dhe pajisjet e lidhjes dhe fiksimit.

Shkarkime

Kodi Nr. i degëzimeve Degëzim
70009B 2

23 p.1,5

70009C

3

23 p.1,5

70009D

4

23 p.1,5

70009E

5

23 p.1,5

70009F

6

23 p.1,5

70009G

7

23 p.1,5

70009H

8

23 p.1,5