Seritë 799

Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës.

Shko te
799560.png
799560_dim~-~page-1.png
799560_app~-~page-1.png
799560.png
799560_dim~-~page-1.png
799560_app~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhja kryesore Lidhja e daljes Përdorimi
Gjerësia
600 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: -. Gjerësia: 600 mm.
SCIP code
e6162d94-5e68-47ef-8699-0517fc6007c1
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 2 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
6528a5c2-51f8-4693-9e0e-cc7cccf065d9
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 3 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
dd4c3ea1-748e-4b20-a879-4550ccacaf25
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 4 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
16e127e9-5823-4a99-9b42-fc0574c622ef
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 5 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
c29eab0f-3149-4384-9f42-ed950fcb0e44
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 6 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
cd99f83e-f470-46dd-83ff-8b3a12e20915
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 7 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
ab78b9be-68cc-43b5-aa56-0d5f72a1637e
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 3/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 8 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
9a5abbcc-3406-4909-b357-84f95fa62b03
Gjerësia
600 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: -. Gjerësia: 600 mm.
SCIP code
51350e21-869c-41ba-9b6b-01f55e9b36df
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 3 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
f0c988e7-23c0-473e-a1c4-549fd1c0bfdd
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 4 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
5dedc7d0-420a-4a98-bf23-cbd1d599c359
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 5 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
0238e21c-eb0e-4c79-a1dd-e9f746dec6fc
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 6 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
9dcfdd75-a9c6-4ca7-b44b-7511365bca02
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 7 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
88e4467e-c588-429e-93c0-1f038ad3f718
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 8 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
671e0ddb-6eab-4416-ab2e-4346101980eb
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p.1,5, 9 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
7096b00f-b493-4071-a9c2-fef6eede5018
Gjerësia
1200 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: 23 p. 1,5, 10 dalje. Gjerësia: 1200 mm.
SCIP code
d3d6b7ff-4a23-4928-9183-ed7966583320
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: -. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
9b6207bd-4de8-4385-a626-a6a73717366f
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
2f3a5916-306c-4ee9-b7e9-0efade3fad9a
Gjerësia
800 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 dalje. Gjerësia: 800 mm.
SCIP code
b9295717-303b-42c8-b0f9-5fe7a13106d0
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
93bff0e8-fe0f-4751-8c19-5457fc3a0d4a
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
7268883a-b695-497e-bac7-d51c63f88c7e
Gjerësia
1000 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 dalje. Gjerësia: 1000 mm.
SCIP code
0bb2129c-cf9b-47bc-9f12-f98a8e361fdd
Gjerësia
1200 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 dalje. Gjerësia: 1200 mm.
SCIP code
8adabbe2-e29b-4e7c-84d5-1baa2f58c106
Gjerësia
1200 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 dalje. Gjerësia: 1200 mm.
SCIP code
e3146c9c-cc38-4f75-a3da-510e93fc42dd
Gjerësia
1200 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Moduli i ndërprerjes së zonës me valvul zonë dykahëshe me AUTOFLOW dhe kolektor shpërndarës. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 dalje. Gjerësia: 1200 mm.
SCIP code
fa8a555d-c841-4823-aa9e-9ed2c7ccfcda

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi
Lëviz poshtë-lart