Série 799

Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím.

Prejsť na
799560.png
799560_dim~-~page-1.png
799560_app~-~page-1.png
799560.png
799560_dim~-~page-1.png
799560_app~-~page-1.png
Stiahnuť vo vysokom rozlíšení

Opis produktu

Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím.

Výkresy a špecifikácie

Číslo dielu Hlavná prípojka Výstupná prípojka Používanie
Šírka
600 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: -. Šírka: 600 mm.
SCIP code
e6162d94-5e68-47ef-8699-0517fc6007c1
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 2 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
6528a5c2-51f8-4693-9e0e-cc7cccf065d9
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 3 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
dd4c3ea1-748e-4b20-a879-4550ccacaf25
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 4 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
16e127e9-5823-4a99-9b42-fc0574c622ef
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 5 výstupov. Šírka: 800 mm.
SCIP code
c29eab0f-3149-4384-9f42-ed950fcb0e44
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 6 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
cd99f83e-f470-46dd-83ff-8b3a12e20915
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 7 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
ab78b9be-68cc-43b5-aa56-0d5f72a1637e
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 3/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 8 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
9a5abbcc-3406-4909-b357-84f95fa62b03
Šírka
600 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: -. Šírka: 600 mm.
SCIP code
51350e21-869c-41ba-9b6b-01f55e9b36df
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 3 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
f0c988e7-23c0-473e-a1c4-549fd1c0bfdd
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 4 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
5dedc7d0-420a-4a98-bf23-cbd1d599c359
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 5 výstupov. Šírka: 800 mm.
SCIP code
0238e21c-eb0e-4c79-a1dd-e9f746dec6fc
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 6 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
9dcfdd75-a9c6-4ca7-b44b-7511365bca02
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 7 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
88e4467e-c588-429e-93c0-1f038ad3f718
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 8 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
671e0ddb-6eab-4416-ab2e-4346101980eb
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p.1,5, 9 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
7096b00f-b493-4071-a9c2-fef6eede5018
Šírka
1200 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: 23 p. 1,5, 10 výstupov. Šírka: 1200 mm.
SCIP code
d3d6b7ff-4a23-4928-9183-ed7966583320
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: -. Šírka: 800 mm.
SCIP code
9b6207bd-4de8-4385-a626-a6a73717366f
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
2f3a5916-306c-4ee9-b7e9-0efade3fad9a
Šírka
800 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 výstupy. Šírka: 800 mm.
SCIP code
b9295717-303b-42c8-b0f9-5fe7a13106d0
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
93bff0e8-fe0f-4751-8c19-5457fc3a0d4a
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
7268883a-b695-497e-bac7-d51c63f88c7e
Šírka
1000 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 výstupov. Šírka: 1000 mm.
SCIP code
0bb2129c-cf9b-47bc-9f12-f98a8e361fdd
Šírka
1200 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 výstupov. Šírka: 1200 mm.
SCIP code
8adabbe2-e29b-4e7c-84d5-1baa2f58c106
Šírka
1200 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 výstupov. Šírka: 1200 mm.
SCIP code
e3146c9c-cc38-4f75-a3da-510e93fc42dd
Šírka
1200 mm
3D modely
Text ponuky
Modul zónového vypínania s dvojcestným zónovým ventilom s AUTOFLOW a distribučným potrubím. hlavná prípojka: G 1 1/4" (ISO 228-1) F. výstupná prípojka: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 výstupov. Šírka: 1200 mm.
SCIP code
fa8a555d-c841-4823-aa9e-9ed2c7ccfcda

Aplikácie

DWS

Caleffi úžitkovej vody Sizer umožňuje rýchle a správne dimenzovanie hlavných komponentov tuzemských vodných systémov.

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Táto aplikácia umožňuje dimenzovať a uskutočňovať výpočty pre potrubia a rozvody prenášajúce vodu alebo vzduch, a to pre hydraulické elektrárne alebo elektrárne na prenos energie prostredníctvom stlačeného vzduchu.

Posúvanie