Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.

Shko te
placeholder_product.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Përdorimi
Modele 3D
Teksti i tenderit
Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.
SCIP code
13cbd645-4277-4d13-9060-6f7a9aebbc71
Modele 3D
Teksti i tenderit
Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.
SCIP code
13cbd645-4277-4d13-9060-6f7a9aebbc71
Modele 3D
Teksti i tenderit
Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.
SCIP code
fd0b4815-85d2-4a8a-a2b3-14318490737b
Modele 3D
Teksti i tenderit
Element fundor me sondë për valvul të konvertueshme radiatori me një tub të serisë 455.
SCIP code
7c1a0247-31c3-4ad6-bdc9-d0f594e3919d

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi