798

Izolues për modulet e serisë 796, 7900 pa shpërndarje

Përshkrimi: 

Izolues për modulet e serisë 796, 7900 pa shpërndarje.

N.B. : Kryeni porosinë e izoluesit në
përputhje me modulin që
kombinohet. Nuk është e mundur
aplikimi në periudhën e
mëvonshme .

Kodi

 

 

798305

3/4”

3 rrugëdalje

798306

1”

3 rrugëdalje

798307

1 1/4”

3 rrugëdalje