Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.

Shko te
F69466.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Përdorimi
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Izolues (para dhe mbrapa) për kolektorët çift të serisë 663.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi