6564

Kokë (servomotor) elektrotermike me konsumim të ulët të energjisë.

Përshkrimi: 

Kokë (servomotor) elektrotermike me konsum të ulët të energjisë.
Montim me fiksim të shpejtë, me përshtatës me kapëse.
Për për kolektorët shpërndarës të serisë 662...6, 663, 670, 671, 668...S1 dhe për valvulat e serisë 676, 677 and 678.
Me mbyllje të zakonshme.
Ushqyesi: 230 V (ac) ose 24 V (ac)/(dc).
Konsumi i energjisë: 3 W.
Rryma e vënies në punë: ≤ 250 mA (230 V).
Tmin÷Tmax e mjedisit: 0÷50°C.
Klasa e mbrojtjes: IP 54.
Gjatësia e kabllit: 80 cm.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • CE
  • ENEC13
  • SEV

Vizatime:

Kodi

Tensioni i ushqimit (V)

Paketë

Pako

656412

230

1

10

656414

24

1

10

 

Produkte të ngjashme