Caleffi components for solar thermal system

Grupe qarkullimi për sisteme termike diellore

Data

SI PUNOJNË DHE PËRSE SHËRBEJNË

Grupet e qarkullimit përdoren në qarkun primar të sistemeve termike diellore për rregullimin e temperaturës në bojler. Pompën brenda grupeve e vë në punë sinjali, që e dërgon rregullatori. Për mbikëqyrje optimale të qarkut ato përbëhen nga pajisje funksionale dhe sigurimi. Grupet janë të disponueshme për kyçje në furnizim dhe kthim apo vetëm për kyçje në kthim.

Për kyçje në kthim është e disponueshme në versionet pa dhe me opsion kyçjeje në rregullatorin dixhital. (Opsional) Rregullatori dixhital DeltaSol® C+ është i përshtatshëm për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e 9 llojeve të sistemeve termike diellore, edhe në versionin me kasetë izoluese dhe pllakë mbrojtëse (kodi 278001).

PËRBËHEN NGA

1) Pompa qarkullimi Grundfos Solar 15-65 apo 15-80

2) Valvula e sigurisë për sisteme termike diellore, seria 253

3) Rubineti për mbushje/zbrazje

4) Bashkues me manometër

5) Matësi i rrjedhës/fluksit

6) Çajrues dhe valvul mbyllëse me valvul moskthimi

7) Termometër furnizimi

8) Termometër kthimi

9) Izolimi

10) Valvul sferike mbyllëse me valvul moskthimi me mbajtëse/aksesor për termometër

11) Komplet për kyçjen e enës ekspanzive/shpërndarëse (opsionale)

12) Ekran për tabelën dhe leximin e temperaturës

13) Butona për përshtatje/rivendosje

14) Sondë për temperaturën

15) Mëngë për sensor prej çeliku të pandryshkshëm, kodi 257004 (opsionale)

16) Tub bashkues

17) Kasetë izoluese me pllakë mbrojtëse dhe rregullator, kodi 278001

18) Konsolë montimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria 278   Grup qarkullimi për sisteme termike diellore, me lidhje kthimi

Seria 278   Grup qarkullimi për sisteme termike diellore me lidhje kthimi, i parapërgatitur për kyçje me DeltaSol® C + rregullator/kontrollor

Seria 279   Grup qarkullimi për sisteme termike diellore, për kyçje në furnizim dhe kthim, i parashikuar për lidhje me rregullatorin/ kontrollorin dixhital DeltaSol® C+

Seria 255   Grup qarkullimi për sisteme termike diellore, për kyçje në furnizim dhe kthim

Seria 278   Rregullator/kontrollor DeltaSol® C +