CALEFFI XF është fituesi i DESIGN PLUS të sponsorizuar nga ISH

Data

CALEFFI XF është fituesi i DESIGN PLUS të sponsorizuar nga ISH

Ky filtër magnetik me shumë fuqi mundëson pastrimin unik të sistemit. Funksioni gjysmë automatik i vetë-pastrimit siguron që gjeneratori dhe pajisjet e tjera në sistemin hidraulik të ngrohjes dhe ujit në banesa të mbrohen vazhdimisht kundër papastërtive, në sajë të veçorive të tij të veçanta:

  • Pajisje e integruar: filtër + ndarës papastërtie + efekt magnetik
  • Filtrim shtesë: sistem i dyfishtë filtrimi
  • Pastrim gjysmë automatik: mekanizëm me furçë të brendshme
  • Performancë e vazhdueshme me kalimin e kohës: sipërfaqe e madhe filtrimi
  • I gjithanshëm: instalohet në tubat horizontal dhe vertikal

CALEFFI XF është një pajisje e integruar e ndërtuar duke përdorur materiale të përbëra të përzgjedhura veçanërisht për përdorime në sistemin e ngrohjes dhe ftohjes

I projektuar për montim, mirëmbajtje dhe përdorim praktik dhe të gjithanshëm, siç kërkohet për shpëlarjen e qarkut, pajisja mund të instalohet në tuba horizontalë ose vertikalë, pa ndryshuar specifikimet e tij funksionale dhe dinamike të lëngjeve

Kjo pajisje ofrohet në gamë të gjerë dhe mund të përmbushë të gjitha kërkesat e instalimit për sistemet më të ndryshme të ngrohjes qendrore. Pajisjet në madhësi më të madhe (DN 40 dhe DN 50) kanë një by-pass që kufizon shpejtësinë e rrjedhës që kalon përmes pajisjes deri në 50 %, duke reduktuar kështu energjinë e përdorur nga qarkulluesi.

Pse duhet të instalohet filtri magnetik CALEFFI XF?

Ofron efikasitet maksimal të sistemit. Kursen energji. Redukton kostot e mirëmbajtjes. 

Këto janë arsyet kryesore pse është i rëndësishëm instalimi i një pajisjeje mekanike për ndarjen e papastërtive, siç specifikohet në standardin UNI 8065. Në fakt, mos heqja e papastërtive në sistemet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar mund të shkaktojë disa probleme: bllokimin dhe mosfunksionimin e pompave, efikasitet më të ulët të shkëmbyesit të nxehtësisë, funksionim të çrregullt të valvulave dhe shkëmbim të pamjaftueshëm të nxehtësisë.

Ndarësit e papastërtive dhe sitat që gjenden në treg shpesh nuk garantojnë mbrojtjen e pajisjeve në asnjë fazë të përdorimit. Megjithatë, CALEFFI XF heq grimcat e papastërtive që në kalimin e parë, duke ruajtur efikasitetin e tij me kalimin e kohës

Ku duhet të instalohet CALEFFI XF?

CALEFFI XF duhet të instalohet në rrjedhën e sipërme të gjeneratorit në mënyrë që të ruajë efikasitetin e tij edhe pas një periudhe të gjatë kohore. Për më tepër, për t'u siguruar që mund të përdoret në sistemet më të vogla dhe në ato të mesme, CALEFFI XF vjen në një gamë të gjerë madhësish: nga 3/4” në 2”.

UDHËZIME PËR INSTALIMIN, KONTROLLIN DHE MIRËMBAJTJEN

Avantazhet e CALEFFI XF-it

Efekt i dyfishtë filtrimi

Efekti i parë rezulton nga një element i brendshëm prej rrjete, i cili, i përbërë nga një set sipërfaqesh me organizim qendror, ndan papastërtitë më të mëdha nëpërmjet procesit të përplasjes, duke i bërë ato të bien në dhomën e madhe të grumbullimit. Rezultati arrihet vetëm pasi materiali riqarkullon disa herë dhe si rrjedhojë, sistemi është duke funksionuar.

Efekti i dytë sigurohet nga një sitë me dalje me një sipërfaqe të gjerë, e cila, falë rrjetës së saj shumë të imët, kap në mënyrë mekanike të gjitha grimcat me diametër 0,16 mm dhe më shumë që nga kalimi i parë i materialit. 

Ky efekt filtrues i dyfishtë nënkupton që CALEFFI XF mund të kapë grimca që janë dy herë më të vogla se ato të filtruara nga pjesa më e madhe e filtrave që gjenden në treg, të cilët në përgjithësi janë efektive vetëm për grimcat me përmasa mbi 0,4 - 0,5 mm. Si rrjedhojë, pastrimi është me të vërtetë efektiv dhe i vazhdueshëm me kalimin e kohës.

Gjithashtu, falë sipërfaqes së tij të madhe filtruese prej 9800 mm2, CALEFFI XF redukton rrezikun e bllokimit për shkak të papastërtisë, në krahasim me sitat e zakonshme të pajisura me elementë prej rrjete që nuk i janë më të mëdha se 6000 mm2.

Të gjitha papastërtitë e hekurit bllokohen në brendësi të trupit i cili ka një fushë magnetike të fortë të krijuar nga magnetet qendrore.

Mirëmbajtje e shpejtë dhe e lehtë

Nuk është e nevojshme që pajisja të pritet dhe të hiqet për pastrimin e rrjetës së sitës pasi ka një mekanizëm me furçë të brendshme. Thjesht kthejeni dorezën në pjesën e sipërme që furçat të pastrojnë pjesën e brendshme të filtrit dhe papastërtitë të bien në pjesën e poshtme të pajisjes. Vendosja e veçantë "në formë spiraleje" e furçave nënkupton që papastërtitë kanalizohen vetëm në pjesën e poshtme, duke parandaluar shpërndarjen e tyre.

Së fundi, spatula metalike në qendër të mekanizmit pastron tërësisht pjesën e poshtme të pajisjes duke hequr çdo shtresë të papastërtive.

 


CALEFFI XF