iStop® është fituesi i DESIGN PLUS AWARD të sponsorizuar nga ISH

Data

DESIGN PLUS AWARD i sponsorizuar nga konkursi i ISH-së jep çmime për produktet që ndërthurin në mënyrë inteligjente teknologjinë dhe dizajnin. Një rol kyç në vlerësim ka luajtur risia, qëndrueshmëria dhe eficienca e energjisë.

iStop® mbështet tranzicionin e energjisë. Valvula jonë kundër ngrirjes është zgjidhja ideale për mbrojtjen e sistemeve të pompës së nxehtësisë në banesa, veçanërisht nëse mungon energjia elektrike. Gjithashtu, kjo valvul është rekomanduar nga prodhuesit kryesorë të pompave të nxehtësisë.


Evropa synon të krijojë një shoqëri me zero ndikim duke filluar që nga viti 2050. Janë marrë shumë masa për ta bërë këtë tranzicion sa më të suksesshëm. Për shembull, po bëhen shumë përpjekje për ta bërë ndërtimin më të qëndrueshëm: shumë pronarë i vlerësojnë kaldajat e tyre tradicionale dhe i zëvendësojnë ato me pompat e nxehtësisë, kjo edhe falë bonuseve të ofruara.

Një vlerësim i përgjithshëm i rasteve individuale ndihmon për përcaktimin më cilësor të mënyrës së strukturimit të një sistemi dhe sigurimit të mbrojtjes dhe garantimit të një jetëgjatësie sa më të mirë të shërbimit.

Për momentin, pompat e pavarura të ngrohjes gjenden gjerësisht në tregun italian. Këto pompa kanë një njësi të jashtme të lidhur me sistemin nëpërmjet tubave hidronik të rrjedhës dhe kthimit. Pikërisht këto sisteme mund të jenë subjekt i rrezikut të ngrirjes. Për të parandaluar ngrirjen e tyre, shumë instalues ​​zgjedhin kabllot e ngrohjes, por kjo zgjidhje nuk është optimale, veçanërisht kur mund të ketë ndërprerje të energjisë.

Nga ana tjetër, valvula e sigurisë kundër ngrirjes e dizajnuar nga Caleffi është mekanike, prandaj funksionon në mënyrë të përsosur edhe pa energji elektrike.


Valvula kundër ngrirjes është një sistem mbrojtës mekanik që mund të nxjerrë ujin që gjendet në qark. Kur temperatura e ujit në tub bie nën 3 °C, mekanizmi mbyllës i valvulës kundër ngrirjes hapet dhe nxjerr ujin (një njësi mbushëse automatike është e nevojshme). Mekanizmi mbyllës mbyllet kur temperatura mesatare arrin në 4 °C.

Pajisja duhet të instalohet vertikalisht në pjesën fundore të tubave, të paktën 15 cm mbi ​​tokë, në mënyrë që blloku i akullit që mund të formohet në pjesën e poshtme të mos parandalojë rrjedhjen e ujit nga valvula.

Nëse përdoren valvula kundër ngrirjes, temperatura minimale e caktuar për funksionin e ftohjes duhet të jetë të paktën 2 °C më e lartë se temperatura nominale e shkarkimit të valvulës. Në të kundërt, valvula kundër ngrirjes mund të rrjedhë ndërkohë që pompa e nxehtësisë është duke punuar në modalitetin e ftohjes.

Për të kapërcyer këtë problem, tregu ofron lloje të valvulave kundër ngrirjes të pajisura me sensor ajri për menaxhimin e përdorimit në verë. Kur temperatura jashtë është mbi 5 °C, sensori i temperaturës së ajrit parandalon përdorimin e valvulës kundër ngrirjes. Kjo parandalon që valvula të hyjë gjatë përdorimit në modalitetin e ftohjes gjatë verës.


Antifreeze valves 108 series