Caleffi components for solar thermal system

Čerpadlové skupiny pre solárne systémy

Dátum

AKO FUNGUJÚ A PREČO SÚ NEVYHNUTNÉ?

Čerpadlové skupiny s obehovými čerpadlami sa umiestňujú na primárnom okruhu solárnych systémov tak, aby regulovali teplotu média v zásobníku teplej vody. Čerpadlo v skupine je ovládané signálom z termostatu. Celá čerpadlová skupina obsahuje aj ďalšie prvky slúžiace k regulácií a optimalizácií funkcie okruhu. Sú k dispozícií variantne s inštaláciou na prívod i návrat alebo len na návrat z okruhu. Verzia k napojení na návrat je možné taktiež objednať so šróbením pre napojení digitálneho termostatu.Digitálny termostat DeltaSol® C+ je optimálny pre riadenie a ovládanie deviatich rôznych solárnych systémov. K dispozícií je verzia s izolačným plášťom a ochranným panelom (kód 278001).

TYPICKÉ PRVKY ZOSTAVY

1) Obehové čerpadlo Grundfos Solar 15-65 nebo 15-80

2) Bezpečnostní poisťovací ventil s možností nastavení, série 253

3) Napúšťací/vypúšťací kohútik

4) Šróbenie s manometrom a držiakom

5) Prietokomer

6) Odvzdušňovač s uzatváracím ventilom a spätnou klapkou

7) Teplomer na prívode

8) Teplomer na návrate

9) Pred tvarovaný izolační plášť

10) Uzatvárací ventil so spätnou klapkou a držiakom pre teplomer

11) Zostava pre napojení expanznej nádrže (na objednávku)

12) Displej so synoptickým panelom a ukazovateľom teploty

13) Ovládač nastavení

14) Teplotní čidlo

15) Nerezová objímka pre čidlo kód 257004 (na objednávku)

16) Napojení pre hadičku

17) Izolační plášť s ochranným panelom pre termostat kód 27800

18) Montážne držiaky