Caleffi components for solar thermal system

Čerpadlové skupiny pro solární systémy

Datum

JAK FUNGUJÍ A PROČ JSOU NUTNÉ?

Čerpadlové skupiny s oběhovými čerpadly se umisťují na primární okruh solárních systémů za účelem regulace teploty média v zásobníku teplé vody. Čerpadlo ve skupině je ovládané signálem z termostatu. Celá čerpadlová skupina obsahuje také další prvky, které slouží k regulaci a optimalizaci funkce okruhu. Jsou k dispozici variantně s instalací na přívod i vrat, či pouze na vrat z okruhu. Verzi k napojení na vrat je možné také objednat se šroubením pro napojení digitálního termostatu.

Digitální termostat DeltaSol® C+ je vhodný pro řízení a ovládaní devíti různých solárních systémů. K dispozici je verze vybavená izolačním pláštěm a ochranným panelem (kód 278001).

TYPICKÉ PRVKY SESTAVY

1) Oběhové čerpadlo Grundfos Solar 15-65 nebo 15-80

2) Bezpečnostní pojišťovací ventil s možností nastavení, série 253

3) Napoustěcí/vypouštěcí kohout

4) Šroubení s manometrem a držákem

5) Průtokoměr

6) Odvzdušňovač s uzavíracím ventilem a zpětnou klapkou

7) Teploměr na přívodu

8) Teploměr na vratu

9) Předtvarovaný izolační plášť

10) Uzavírací ventil se zpětnou klapkou a držákem pro teploměr

11) Sestava pro napojení expanzní nádrže (na objednávku)

12) Displej so synoptickým panelom a ukazovateľom teploty

13) Ovladač nastavení

14) Teplotní čidlo

15) Nerezová jímka pro čidlo kód 257004 (na objednávku)

16) Napojení pro hadičku

17) Izolační plášť s ochranným panelem pro termostat kód 27800

18) Montážní držáky