Caleffi XS®

Filtër magnetik Caleffi XS® që vendoset nën ngrohësin e ujit

Data

PAPASTËRTITË DHE AJRI SHKAKTOJNË PROBLEME TEK GJENERATORËT E NGROHJES

Rregulloret aktuale kanë nxitur shumë zëvendësimin e disa përbërësve të sistemit termik të brendshëm, siç janë gjeneratorët e ngrohjes. Vitet e fundit, ngrohësit e ujit veçanërisht  kanë pësuar një zhvillim të madh, duke kaluar nga sistemet konvencionale në sistemet e kondensimit, duke sjellë një zhvillim të përbërësve të tyre të brendshëm.

Sidoqoftë, ngrohësit e ujit shpesh instalohen në sisteme të vjetra që nuk funksionojnë më në mënyrë optimale, duke krijuar probleme të shumta për gjeneratorin për shkak të disa faktorëve. Një nga faktorët më të rëndësishëm lidhet me papastërtitë që përmban uji në rrjete, të cilat mund të krijojnë një sërë problemesh për gjeneratorët e ngrohjes duke përfshirë:

 • Bllokimin e pompave, të shkaktuara nga papastërtitë që qarkullojnë nëpër pompa dhe mund të grumbullohen në to, për shkak të gjeometrisë së veçantë të pompave dhe efektit të fushave magnetike të krijuara nga pompat.
 • Efikasitet më të ulët të shkëmbyesve të ngrohjes për shkak të depozitave të papastërtisë, të cilat mund të zvogëlojnë ndjeshëm shpejtësinë e rrjedhjes së përçueseve dhe sipërfaqeve të shkëmbimit të nxehtësisë.

Nuk duhet të nënvlerësohen as problemet që lidhen me përbërësit e tjerë të sistemit të ngrohjes siç janë:

 • Gërryerja diferenciale e ajrimit sepse në prani të ujit, një shtresë e papastërtisë në një sipërfaqe metalike çon në formimin e dy zonave (ujë/papastërti dhe papastërti/metal) me përmbajtje të ndryshme oksigjeni. Kjo krijon elemente të kufizuara me rrjedha që çojnë në gërryerje të sipërfaqeve metalike.
 • Funksionimi i çrregullt i valvulave për shkak të papastërtive që mund të ngjiten shumë në hapësirat e valvulave dhe shkaktojnë probleme rregullimi dhe rrjedhje
 • Shkëmbimi i pamjaftueshëm i nxehtësisë për shkak të papastërtive në pjesën e poshtme të radiatorëve.

Në përgjithësi, ngrohësi i ujit dhe sistemi i brendshëm mund të mbrohen duke instaluar një sitë për papastërtitë, e cila ndërthur pastrimin normal të sistemit me përfitimin e madh të depozitimit të papastërtive në pjesën e poshtme, në mënyrë që të mos ndryshojnë veçoritë e rrjedhës së pajisjes.

Instalimi i kësaj lloj pajisjeje kërkon një hapësirë të caktuar, e cila nuk është gjithmonë e mundur veçanërisht kur ngrohësi i ujit është i instaluar në kuzhinë.

Filtri magnetik Caleffi XS® që vendoset nën ngrohësin e ujit zgjidh të gjitha problemet që lidhen me mbrojtjen e tij dhe sistemit termik me një dizajn kompakt që nuk gjendet një si ai në treg.

 

 • FLEKSIBËL DHE KOMPAKT ( mjaft lëvizshëm dhe shumë i vogël)

Përmasat e tij shumë të vogla e bëjnë të përshtatshëm për të gjitha llojet e gjeneratorëve, pavarësisht nëse janë instaluar në sisteme të reja ose të riparuara. Mund të lidhet drejtpërdrejt me ngrohësin e ujit me një tub në mur ose të instalohet direkt në mur me një tub në ngrohës.

 • NIVELI ESTETIK (mjaft estetik)

Në sistemet shtëpiake, ngrohësi i ujit instalohet shumë shpesh në kuzhinë, ndonjëherë brenda bufesë në mur ose shpesh lihet i ekspozuar. Kur zëvendësohen ngrohësit e vjetër të ujit, ata lidhen me pjesët bashkuese të tubave në mur. Në këto rrethana, nevoja për të shtuar përbërës të tjerë funksionalë (siç janë sitat për papastërtitë) nuk  përputhet plotësisht me estetikën e brendshme.

Me linjat e lëmuara, pjesët plastike prej kromi të argjendtë dhe të bardha që përshtaten me ngjyrën e pjesës së jashtme të ngrohësit të ujit, Caleffi XS® vihet re shumë pak dhe është i këndshëm për syrin. Përmasat kompakte e ndihmojnë pajisjen më tej që të jetë i padukshëm në mjedisin shtëpiak, duke e mos u vënë re thuajse fare.

 

 

 • PRAKTIK (mjaft i sigurt dhe i fortë)

Pajisjet e pastrimit duhet të instalohen në tubin me kthesë në gjeneratorin e ngrohjes, në mënyrë që të kapin papastërtitë para se të arrijnë në shkëmbyesin e nxehtësisë dhe qarkulluesin që mos t’i dëmtojnë. Filtri magnetik Caleffi XS që vendoset nën ngrohësin e ujit ndan mekanikisht papastërtitë në sisteme duke kryer një efekt të trefishtë, sitë rrjete çeliku (madhësia e rrjetës Ø 0,80 mm) për grimcat e lehta me ngjyra, magnet i fuqishëm neodimium për përbërësit me ngjyra dhe hapësirë të madhe të veçuar për të mbledhur grimcat më të rënda. Hapësira ka dritare transparente që lejojnë përdoruesin të kontrollojë nëse elementët e brendshëm duhet të pastrohen.

 • I LEHTË PËR TU MIRËMBAJTUR (shumë e thjeshtë)

Dritaret transparente e bëjnë jashtëzakonisht të thjeshtë kontrollin nëse pajisja ka nevojë të mirëmbahet. Pastrimi mund të bëhet duke ndjekur disa hapa të thjeshtë.

Caleffi XS ka një valvul mbyllëse të integruar. Fikni ngrohësin e ujit dhe më pas mbyllni valvulën dhe pa pasur nevojë për ndonjë vegël, hiqni kapakun e bardhë me magnet (2); papastërtitë do të bien në dhomën e grumbullimit (3) dhe do të mund ta hiqni nga pjesa tjetër e valvulës.

Pastrimi i pjesëve është i rëndësishëm (4), ndërsa riparimi është i thjeshtë dhe i sigurt.

 • A PËRMBAN LËNDË KIMIKE?

Për mbrojtje më të mirë të sistemit, rregulloret kërkojnë shtimin e lëndëve të veçanta kimike për të kryer funksione të ndryshme.

 • Pastrimi i sistemit. Kjo kategori përfshin të gjitha produktet të dedikuara për heqjen e papastërtive dhe depozitave, oksidet e metaleve, yndyrat, vajrat dhe përpunimin e mbetjeve në sistemet e reja dhe ekzistuese.
 • Mbrojtja e sistemit. Kjo kategori është e madhe por frenuesit e gërryerjes dhe ndotjes për sistemet e radiatorëve ose paneleve rrezatues janë ndër produktet më të njohura dhe të përdorura.

Përdorimi i këtyre produkteve në sistemet vendase është shpesh i vështirë për të mos thënë krejtësisht i pamundur. Caleffi XS ka një përshtatës specifik, i cili lejon që lëndët të futen në sistem shumë thjeshtë dhe shpejt. Pas mbylljes së valvulës dhe heqjes së dhomës së filtrimit dhe ndarjes së papastërtisë, lidhni përshtatësin me valvulën, të pasuar nga kutia e lëndëve kimike (C3 Cleaner Fast ose C1 Inhibitor Fast). Pastaj hapni valvulën dhe mbushni lëngun me presion.