Caleffi XS®

Caleffi XS® podkotlový magnetický filter

Dátum

NEČISTOTY A PLYNY SPÔSOBUJÚ TEPELNÝM ZDROJOM VEĽKÉ PROBLÉMY

Aktuálne predpisy výrazne prispievajú k výmenám niektorých prvkov na vnútorných vykurovacích systémoch, ako sú napríklad zdroje tepla. Práve tie prešli v posledných rokoch výrazným technologickým vývojom, keď z bežných konvenčných sa produkcia presúva na kondenzačné systémy. A s touto zmenou súvisí tiež premena jednotlivých vnútorných prvkov kotla.

Ako to už býva, nové kotly sa často inštalujú na existujúce systémy, z ktorých mnohé už zďaleka nefungujú optimálne. To týmto novým kotlom spôsobuje bezpočet problémov daných niekoľkými faktormi. Jeden z najdôležitejších faktorov súvisí s pôsobením nečistôt, ktoré obsahujú vykurovacie rozvody. Tieto nečistoty môžu negatívne ovplyvniť inak bezproblémovú prevádzku kotla a to najmä:

 • Preťažením a zablokovaním čerpadla, dané špecifickou geometriou a magnetickým poľom rotora čerpadla dochádza k zachytávaniu nečistôt v tomto čerpadle, čo vedie k jeho preťaženiu, nadmernému opotrebeniu až zablokovaniu.
 • Znížením efektivity tepelnej výmeny na výmenníku kotla - nečistoty, ktoré sa dostanú na povrchy, cez ktoré dochádza k prenosu tepla zo zdroja na kvapalinu sa na tomto povrchu zapečú, čím znížia kapacitu prietoku a zároveň efektivitu samotnej tepelnej výmeny.

Často sú možné hrozby poškodenia prvkov systému podceňované rovnako ako:

 • Korózia diferenčnej aerácie ak je kovový povrch v styku s vodou, v ktorej sú nečistoty, zachytávajú sa tieto nečistoty na kovový povrch. Takto dochádza k tvorbe dvoch zón (voda / nečistota a nečistota / kov) s rozdielnym podielom oxidu, čo tvorí lokalizované bunky s rozdielnym prúdom. To vedie k šíreniu korózie kovového materiálu.
 • Nepravidelná funkcia ventilu - v prípade nepravidelného používania ventilov môže dôjsť k ich zaneseniu a zatuhnutiu funkčného mechanizmu vplyvom usadenia nečistôt. Takto môže byť zablokované sedlo ventilu, čo vedie k jeho nedosadaniu, únikom vody a problémom s plynulosťou regulácie.
 • Nedostatočná tepelná výmena - dochádza k nej najmä pri zanesení spodných častí radiátora nečistotami.

Kotol a vnútorné vykurovací systém možno chrániť v zásade jednoduchou inštaláciou odkaľovacieho zariadení. To kombinuje proces separácie nečistôt z prietočného média s veľkou výhodou a to tou, že je schopný je zhromažďovať a skladovať mimo prietokový profil v spodnej časti odkaľovača a tak je zabezpečené zachovanie prietokových charakteristík systému. Inštalácia tohto typu zariadenia vyžaduje svoj priestor, ktorý môže byť mnohokrát problém, najmä pokiaľ ide o inštalácii kotla v kuchyni.

Caleffi XS® podkotlový magnetický filter - Všetky problémy súvisiace s ochranou kotla a vykurovacieho systému pred nečistotami rieši svojím kompaktným dizajnom Caleffi XS®. A na trhu nemá obdobu.

 

 • FLEXIBILNÝ A KOMPAKTNÝ (eXtra Versatile + eXtra Small)

Vďaka minimalistickým rozmerom je vhodným pre všetky typy kotlov, bez ohľadu na to, či majú byť inštalované na nový alebo existujúci systém. Je možné ho nainštalovať priamo na kotol s pružným pripojením do steny, alebo priamo na stenu s pružným pripojením do kotla.

 • ESTETICKÁ ÚROVEŇ (eXtra Aesthetic)

V prípade obytných priestorov bývajú kotly často inštalované do kuchýň, do skríň, chodby alebo voľného priestoru. Pokiaľ sa jedná o výmenu starého kotla za nový, prebieha napojenie kotla cez pružný kovový vlnovec. Za týchto okolností je nutné zaradiť do systému ďalšie funkčné komponenty, ako napríklad odkalovače, čo nie je úplne často z estetického hľadiska príjemná záležitosť.

S hladkými líniami, povrchovou úpravou chrómom a bielymi prevedeniami plastových častí, ktoré ladia k farebným, úpravám kotlov, má Caleffi XS® minimálny dopad a je príjemný na pohľad. Jeho kompaktné rozmery zaisťujú, aby nepôsobil rušivo v interiéri a to tak, že si ho vlastne ani nevšimnete.

 

 • FUNKČNOSŤ (eXtra Safe + eXtra Strong)

Odkaľovacie zariadenie je nutné inštalovať na spiatočke pred vstup do kotla tak, aby zachytili nečistoty pred tým, než sa dostanú do zariadenia a do čerpadla a dôjde k ich poškodeniu. Podkotlový magnetický filter Caleffi XS mechanicky separuje nečistoty zo systému za využitia trojitého efektu: oceľového sitka (hrubosť Ø 0,80 mm) pre zachytenie ľahkých neželezitých nečistôt, neodymového magnetu pre železité nečistoty a priestranná ukľudňujúca komora na zachytenie ťažších častíc. Do komory možno nahliadnuť priehľadnými priezormi, čo zjednodušuje vyhodnotenie situácie, kedy je potrebné filter vyčistiť.

 

 • JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA (eXtra Simple)

 

Priehľadné priezory, ktorými je vidieť dovnútra ventilu maximálne zjednodušuje stanovenie situácie, ktorá vyžaduje údržbu ventilu. Čistenie je možné vykonať niekoľkými jednoduchými krokmi.

Caleffi XS má zabudovaný zatváracích ventil. Takže stačí vypnúť kotol, zatvoriť ventil bez akéhokoľvek ďalšieho náradia odskrutkovať biely plastový kryt s magnetom (2), nečistoty sa usadia v ukludňujúcej komore (3), ktorú potom môžete zložiť z tela ventilu.

Čistenie ventilu je teda okamžité (4), a jeho opätovné zloženie zvládne prakticky každý.

 • ČO CHEMICKÉ ADITÍVA?

Predpisy požadujú použitie špecifických chemických aditív rôznych účelov tak, aby bola vylepšená ochrana funkcie systému.

 • Čistenie systému. Táto kategória zahŕňa všetky produkty určené na odstránenie nečistôt a ich nánosov, oxidov železa, gélov, olejov a priebežne tvorených nečistôt v starých aj nových systémoch.
 • Ochrana systému. Táto kategória je veľmi široká a inhibítory korózie a znečistenia radiátorových alebo sálavých panelových systémov patrí medzi najznámejšie a najpoužívanejšie produkty.

Použitie týchto produktov v domácich systémoch je často ťažkopádne, ak nie úplne nemožné. Caleffi XS má špecifický adaptér, ktorý umožňuje dávkovanie prísad do systému veľmi jednoducho a rýchlo. Po uzavretí ventilu a odstránenie filtračnej a separačnej komory nečistôt pripojte adaptér k ventilu a následne nádobku s chemickou prísadou (C3 Cleaner Fast alebo C1 Inhibítor Fast). Potom otvorte ventil a vstreknite tlakovú kvapalinu.

CALEFFI XS® - Magnetický filter na inštaláciu pod kotol

Možnosť zakúpenia naších produktov:

Intercom Bratislava s.r.o.

STENO SK s.r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.