Caleffi XS®

Caleffi XS® magnetni filter za montažu ispod kotla

Datum

NEČISTOĆE I VAZDUH STVARAJU PROBLEME ZA TOPLOTNE IZVORE

Važeća zakonska regulativa veoma stimuliše zamenu određenih komponenti u sistemima centralnog grejanja u domaćinstvima, kao npr. kotlova. Poslednjih godina, kotlovi su naročito pretrpeli značajan razvoj, prelazeći sa opšte  poznatih na kondenzacione sisteme, što je dovelo i do promene njihovih unutrašnjih komponenata. Međutim, ti novi kotlovi se zamenom instaliraju u stare sisteme koji više ne funkcionišu optimalno stvarajući brojne izazove koje kotao treba da savlada i to usled više faktora.  Jedan od najvažnijih je povezan sa nečistoćom koju sadrži voda u sistemima grejanja, što može prouzrokovati probleme za rad sistema, uključujući:

 • Blokada pumpe i njeno pogrešno dimenzionisanje, nečistoća koja prolazi kroz pumpu može se u njoj nataložiti kako zbog specifične geometrije pumpe tako i zbog dejstva magnetnog polja koje pumpa svojim radom stvara.
 • Niži koeficijent  iskorišćenja izmenjivača toplote usled naslaga nečistoće koje značajno smanjuju kako protok kroz izmenjivač tako i korisnu površinu za razmenu toplote.

Ni problemi vezani za ostale komponente sistema grejanja takođe ne smeju biti zanemareni, kao što su:

 • Korozija usled različitog sadržaja kiseonika usled činjenice da se prisustvom nečistoće u vodi stvara sloj na površini metala što dalje dovodi do postojanja dve zone ( voda/nečistoća i nečistoća/metal) sa različitim sadržajem kiseonika, to prouzrokuje stvaranje  lokalnih strujnih tokova što dalje vodi do korozije na površini metala.
 • Nepravilan rad ventila usled nečistoće koja se uporno zadržava na sedištu ventila  što se negativno odražava na funkciju regulacije a može doći i do pojave curenja.
 • Nedovoljna razmena energije  usled nečistoće u nižim delovima radijatora.

Kotlovi kao i kućne instalacije generalno mogu se zaštititi  postavljanjem odvajača nečistoće, koji kombinuje tradicionalan način čišćenja sistema sa pozitivnim efektom koji se dobija  korišćenjem taloženja čestica u donjem delu odvajača, a da istovremeno ne dolazi do promene u načinu strujanja fluida. Međutim, korišćenje odvajača nečistoće, fizički zahteva određeni prostor za njegovu montažu, a njega često nema dovoljno, pogotovo kada je kotao smešten u kuhinji.   

Caleffi XS® magnetni filter za montažu ispod kotla  rešava sve probleme vezane za zaštitu kotla i sistema za grejanje, kompaktnog dizajna koji nema ekvivalent na tržištu.

 

 • FLEKSIBILAN I KOMPAKTAN (eXtra verSatile + eXtra Small)

Njegove veoma male dimenzije čine ga pogodnim za sve tipove kotlova, bez obzira da li su oni instalirani u novim ili rekonstruisanim sistemima. Može biti povezan direktno na kotao pa crevom do prikjučka na zidu  ili obrnuto, direktno na zid pa crevom do kotla.

 • VISOK ESTETSKI NIVO (eXtra aeSthetic)

U kućnim instalacijama, kotao je veoma često instaliran u kuhinji, nekad unutar predviđene niše a češće izložen na zidu. Kada se vrši zamena starih kotlova, oni su crevima povezani sa priključcima iz zida; u ovim okolnostima dodavanje novih funkcionalnih komponenti  ( kao što je odvajač nečistoće)  nije u potpunosti u skladu s estetskim zahtevima.

Svojim glatkim linijama, hromiranom oblogom i belim plastičnim delovima čija se nijansa poklapa s bojom obloge kotla

Caleffi XS®  minimalno menja izgled okoline i lep je na prvi pogled. Njegove kompaktne dimenzije  dalje pomažu da  ne ugrožava kućno okruženje, ostajući gotovo neprimetan.

 

 

 • FUNKCIONALNOST (eXtra Safe + eXtra Strong)

Uređaji za čišćenje se moraju instalirati u povratnoj cevi  sistema, kako bi zadržavali nečistoće  pre nego što one dođu do izmenjivača toplote i pumpe i oštete ih; Caleffi XS  magnetni filter za montažu ispod kotla mehanički odvaja nečistoće koristeći trostruki efekat: filter od nerđajućeg čelika ( prečnik sita Ø 0,80 mm) za lakše čestice koje nisu poreklom od gvožđa,  jaki magnet od neodimijuma  za komponente od gvožđa  i velika komora za taloženje težih čestica. Komora je napravljena od prozirnog materijala omogućavajući krajnjem korisniku da lako proveri da li je potrebno čišćenje unutrašnjeg elementa.

 • LAKO ODRŽAVANJE (eXtra Simple)

Prozirni “prozor”  čini proveru da li je potrebno čišćenje i održavanje krajnje jednostavnom. Čišćenje se može izvršiti praćenjem nekoliko jednostavnih koraka. Caleffi XS ima ugrađen zaustavni ventil; isključite kotao i zatim zatvorite ventil i bez ikakvog dodatnog alata odvrnite belu masku s magneta (2); nečistoće će pasti u komoru za sakupljanje (3) i bićete u mogućnosti da ih uklonite izvan ventila.

Čišćenje komponenti je trenutno (4), a dopunjavanje sistema jednostavno.

 • HEMIJSKI  ADITIVI?

Za bolju zaštiu sistema određene regulative zahtevaju dodavanje hemijskih aditiva koji imaju različite funkcije.

 • Čišćenje sistema. Ova kategorija obuhvata sve proizvode koji su namenjeni uklanjanju  nečistoća i naslaga, metalnih oksida, masti, ulja i ostataka procesa obrade u novim i postojećim sistemima.
 • Zaštita sistema. Ova kategorija je veoma široka, ali sredstva protiv korozije  i za omekšavanje vode za radijatorske i sisteme podnog grejanja su neki od najpoznatijih i najčešče korišćenih.

Korišćenje ovih proizvoda u sistemima u domaćinstvima često je nezgodno ako ne  i nemoguće. Caleffi XS ima specifičan adapter koji omogućava da se aditivi sipaju u sistem lako i brzo. Nakon zatvaranja zaustavnog ventila i skidanja komore za sakupljanje nečistoće sa ventila, povežite adapter na ventil  koji je povezan dalje na kanister s hemijskim aditivima (C3 Cleaner Fast ili C1 Inhibitor). Zatim otvorite ventil i ubacite u sistem aditiv iz povezane boce pod pritiskom (kanistera).

Caleffi proizvode možete kupit kod:

Etaž d.o.o.

Energy net d.o.o.

Doming d.o.o.