QR packaging Caleffi

Përpjekjet tona drejt qëndrueshmërisë mjedisore

Data

Këtë vit, të gjithë jemi ndërgjegjësuar më shumë se kurrë më parë për çështjen urgjente të ndotjes së mjedisit, qëndrueshmërinë e veprimeve tona dhe ndikimin e njeriut në planet.

Agjenda 2030, plani i veprimit për njerëzit, planetin dhe prosperitetin, nxit secilin prej nesh që të luajë një rol, çdo ditë, në ndërtimin e një bote ndryshe dhe të qëndrueshme.

Na është paraqitur sfida të marrim një rol më aktiv dhe e kemi përqafuar atë me shumë entuziazëm. Në fakt, kemi shtuar synime të reja në planin tonë strategjik të qëndrueshmërisë së korporatës.

PROJEKTI YNË ME EUBAC

sostenibilità ambientale

TË GJITHA MATERIALET E PËRDORURA PËR PRODHIMIN VIJNË SI REZULTAT I NJË PROCESI TË QËNDRUESHËM

Përgjatë viteve, ne kemi zbatuar një sërë aktivitetesh të qëndrueshme. Një nga gjërat e para që kemi bërë ishte përmirësimi i impianteve për t'i bërë ato miqësore me mjedisin. Në departamentin e përpunimit mekanik, kemi zëvendësuar pajisjet e vjetra të ventilatorit me pajisje të gjeneratës së re. Ne vendosëm të përdorim ndriçim LED në disa departamente dhe instaluam kaldaja kondensimi në secilën prej tyre. Puna e kryer për modernizimin përfshinte gjithashtu punimet e çatisë së Caleffi 1 (në Fontaneto): 36% e sipërfaqes prej 47,000 metrash katrorë tani ka një sipërfaqe moderne reflektuese. Synimi është të përfundohet projekti gjatë viteve të ardhshme, në mënyrë që të arrijmë jo vetëm kursime të konsiderueshme të energjisë, por edhe një përmirësim efektiv të kushteve të punës.

Caleffi ka prioritet po ashtu edhe mosgjenerimin e mbetjeve dhe uljen e materialeve ndotëse. Si prodhues i komponentëve dhe sistemeve të ngrohjes dhe hidraulikës, shoqëria jonë përpunon sasi të mëdha bronzi çdo vit. Ne jemi në përputhje me rregulloret që kërkojnë përdorimin e aliazheve me pak plumb ose pa plumb, të përcaktuara për disa vende. Për të qëndruar një hap përpara kohës, dhe për të përmbushur kërkesat e tregut për produkte gjithnjë e më të gjelbra, si dhe për të përmbushur kërkesat ligjore të ardhshme, ne përdorim përbërës të aliazhit me pak plumb në shumë prej produkteve tona, të cilat shpërndahen në mbarë botën.

5350..H

Për më tepër, ne përpiqemi të gjejmë zgjidhje që synojnë rikuperimin në 100% të mbetjeve nga përpunimi mekanik. Ne instalojmë sisteme novatore për makineritë në impiantet e prodhimit, në mënyrë që të mund të rikuperojmë edhe mbetjet e tunxhit dhe mbetjet e vajit dhe emulsionit, të cilat luajnë një rol vendimtar në disa procese. Nuk marrim asgjë si të mirëqenë dhe fakti që jemi në gjendje ta bëjmë këtë në shkallë të lartë ka një ndikim të jashtëzakonshëm në prodhim: sistemi ynë i rikuperimit të vajit na lejon të rikuperojmë më shumë se 50% të vajit që përdorim brenda një viti (90,000 litra) dhe me sistemin TTS siten, ndahen dhe rikuperohen 100% të copëzave të prodhuara (mbi 6,500,000 kilogramë).

 

 

Çdo vit, në fabrikat tona përpunohen gjithsej 1,000,000 kilogramë plastikë me performancë të lartë. Kemi hequr përfundimisht nga përdorimi mbetjet dhe materialin e bluar mbi 10 vite më parë. Sot, duke inovuar vazhdimisht fabrikat e prodhimit, jemi në gjendje të ripërdorim dhe riciklojmë në një masë deri në 98.5%, duke mbledhur çdo gjë që mund të pastrohet dhe ripërdoret, ripërpunohet dhe vendoset përsëri në makineri, ose të grumbullojmë gjithçka që mund të riciklohet nga shoqëri të jashtme.

Projekti ynë kryesor i rikuperimit përfshin gjithashtu paketimin plastik: për disa linja dhe për klientë të veçantë, ne nuk përdorim më paketim me celofan dhe kemi bërë ndryshime në sistemin e paketimit. Si rezultat, jemi në gjendje të përdorim 6 tonë më pak celofan në vit.

Gjatë dy viteve të fundit, dalëngadalë shoqëria po nxjerr jashtë loje letrën dhe kartonin. Ne kemi prezantuar një sistem të ri klasifikimi të mbetjeve duke vendosur në mënyrë strategjike 21 presa vertikale për të ngjeshur sasi të mëdha kartoni (si dhe ambalazhet plastike që na vijnë) në grumbuj kompaktë, të cilët riciklohen plotësisht.

Nga riciklimi i kartonëve, ne parandalojmë lëshimin në atmosferë për të paktën 300 tonë CO2. Kjo sasi është e barabartë me mbjelljen e 2000 pemëve të reja.

Po punojmë në disa projekte në fushën e qëndrueshmërisë ekologjike. Përveç kësaj, po marrim në konsideratë zgjidhje që do të na lejojnë të ngjyrosim teknopolimerët në një mënyrë miqësore me mjedisin dhe të rikuperojmë deri në 100% të mbetjeve pas përpunimit. Me pak fjalë, nuk do ndalojmë kurrë.

85% E MATERIALEVE TONA VIJNË NGA ITALIA

Ne kemi një vizion të përbashkët për qëndrueshmërinë. Synojmë të ndërtojmë një rreth të virtytshëm që përfshin furnitorët, stafin dhe klientët tanë. Ne i njohim mirë të gjithë furnitorët tanë dhe kemi krijuar marrëdhënie besimi me shumë prej tyre, që janë ruajtur përgjatë viteve pasi ata që punojnë me ne duhet të respektojnë të njëjtat standarde etike, sociale dhe cilësore që i kemi vendosur edhe vetes. Në vitet e fundit, kemi zgjedhur të mbajmë një zinxhir të shkurtër furnizimi: në fakt, sot, 98.7% e lëndëve të para të përdorura për prodhimin e produkteve Caleffi vijnë nga Evropa dhe 85% vetëm nga Italia. Kjo zgjedhje e vetëdijshme na lejon të monitorojmë drejtpërdrejt dhe vazhdimisht furnitorët tanë, të reduktojmë ndjeshëm emetimet e CO2 dhe të sigurohemi që të mos i marrim materialet tona nga vendet ku puna njerëzore nuk vlerësohet, respektohet dhe zhvillohet.

Caleffi Green

PO PAKETIMI YNË? ËSHTË 100% I RICIKLUESHËM

Ne jemi të përkushtuar ndaj paketimit të gjelbër në mënyrë që të minimizojmë ndikimin mjedisor të furnizimeve tona, dhe po eksplorojmë gjithashtu mundësi të reja për paketimin të cilat do të kenë ndikim zero. Ndërkohë, nxisim klientët tanë që të asgjësojnë në mënyrën e duhur kutitë, mbështjellësit dhe paketimet mbrojtëse.

Si? Që nga shkurti 2021, i kemi shtuar gradualisht përmbajtje të re kutive jeshile që janë ikona jonë, d.m.th. udhëzime për asgjësimin, të cilat tani janë më thelbësore se kurrë për paketimet.

Jemi të bindur se sa më transparent të jemi me klientët tanë, aq më shumë i ndihmojë ata të mos i hedhin mbeturinat në mënyrë të gabuar, dhe të mos përtojnë të ndjekin udhëzimet e asgjësimit. Ju ndihmojmë ju, që të ndihmojmë planetin, të gjithë të bashkuar.

ZBULONI SI TË RICIKLONI PAKETIMIN TONË