QR packaging Caleffi

Naša snaha o trvalú udržateľnosť životného prostredia

Dátum

Tento rok sme si všetci, viac ako kedykoľvek predtým, uvedomili naliehavú otázku znečistenia životného prostredia, udržateľnosti nášho konania a vplyvu ľudského života na planétu.

Agenda 2030  akčný plán pre ľudí, planétu a blahobyt, nalieha na každého z nás, aby sme každodenne zohrali svoju úlohu, pri budovaní lepšieho a trvalo udržateľného sveta.

Boli sme oslovený, aby sme prevzali aktívnejšiu úlohu a s veľkým nadšením sme prijali túto výzvu. Následne sme do nášho strategického plánu podnikovej udržateľnosti pridali nové ciele.

NÁŠ PROJEKT S EUBAC

sostenibilità ambientale

VŠETKY MATERIÁLY POUŽITÉ PRI VÝROBE SÚ PRODUKTOM TRVALO UDRŽATEĽNÉHO SPRACOVANIA

V priebehu rokov sme realizovali množstvo trvalo udržateľných aktivít. Jednou z prvých vecí, ktoré sme urobili, bola modernizácia našich závodov, aby boli ekologické. V oddelení mechanického spracovania sme vymenili staré klimatizačné zariadenia za zariadenia novej generácie. Vo viacerých oddeleniach sme sa rozhodli použiť LED osvetlenie a nainštalovali sme kondenzačné kotly. Vykonané modernizačné práce zahŕňali aj strešnú krytinu na Caleffi 1 (vo Fontaneto): 36 % z plochy 47 000 metrov štvorcových má teraz moderný reflexný povrch. Cieľom je dokončiť projekt v priebehu najbližších rokov tak, aby sa dosiahli nielen výrazné úspory energie, ale aj efektívne zlepšenie pracovných podmienok.

Zamedzenie tvorby odpadu a zníženie znečisťujúcich látok sú pre Caleffi prioritou. Ako výrobca vykurovacích a inštalatérskych komponentov a systémov naša spoločnosť každoročne spracováva obrovské množstvá mosadze.

Dodržiavame predpisy vyžadujúce použitie zliatin s nízkym obsahom olova alebo vo vybraných krajinách zliatiny bez obsahu olova. Aby sme predbehli dobu, tak už s predstihom plníme požiadavky trhu na čoraz ekologickejšie produkty a požiadavky budúcich právnych predpisov. Na mnohých našich produktoch, ktoré dodávame do celého sveta, používame komponenty zo zliatin s nízkym obsahom olova.

5350..H

Okrem toho sa snažíme nájsť riešenia zamerané na 100 % zhodnotenie odpadu z mechanického spracovania. Inštalujeme inovatívne systémy na stroje v našich výrobných závodoch, aby sme mohli recyklovať mosadzný odpad, zvyšky oleja a emulzie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v určitých procesoch. Nič nepovažujeme za samozrejmosť a skutočnosť, že to vieme urobiť vo veľkom množstve, má pozoruhodný vplyv na výrobu: náš systém regenerácie oleja nám umožňuje získať viac ako 50 % z ročnej spotreby oleja (90 000 litrov) a pomocou systému TTS na preosievanie a triedenie zrecyklujeme 100 % vyprodukovaných triesok (viac ako 6 500 000 kg).

 

 

V našich závodoch sa ročne spracuje celkovo 1 000 000 kilogramov vysokovýkonných plastov. Pred viac ako 10 rokmi sme sa definitívne zbavili odrezkov a frézovaného materiálu. V súčasnosti, neustálou inováciou našich výrobných závodov, sme schopní opätovne použiť a recyklovať až 98,5 % plastov, zbierať čokoľvek, čo sa dá vyčistiť a znova použiť, znovu pomletieť a vrátiť späť do stroja, alebo triediť čokoľvek, čo je možné recyklovať externými spoločnosťami.

Náš veľký projekt obnovy zahŕňa aj plastové obaly: pre niektoré linky a pre konkrétnych zákazníkov už nepoužívame zmršťovacie fólie a urobili sme zmeny v našom systéme balenia. Výsledkom je, že sme schopní ušetriť 6 ton celofánu ročne.

Za posledné dva roky sa firma pomaly zbavuje papiera a kartónu. Zaviedli sme nový systém triedenia odpadu strategickým umiestnením  21 vertikálnych lisov na lisovanie obrovského množstva kartónu (as well as incoming plastic packaging) do kompaktných balíkov, ktoré sú plne recyklované.

Recykláciou kartónov zabránime úniku najmenej 300 ton CO2 do ovzdušia. Ekvivalent výsadby 2000 nových stromov.

Pracujeme na viacerých projektoch v oblasti ekologickej udržateľnosti. Okrem toho hľadáme riešenia, ktoré nám umožnia farbiť technopolyméry ekologickým spôsobom a zhodnocovať až 100 % odpadu z následného spracovania. Skrátka, nikdy sa nezastavíme.

85 % NAŠICH MATERIÁLOV POCHÁDZA Z TALIANSKA

Máme spoločnú víziu udržateľnosti. Snažíme sa vybudovať účinný kruh, ktorý zahŕňa našich dodávateľov, zamestnancov a zákazníkov. Všetkých našich dodávateľov dobre poznáme a s mnohými z nich sme si vybudovali vzťahy založené na dôvere, ktoré sa roky udržiavajú, keďže tí, ktorí s nami spolupracujú, musia dodržiavať rovnaké etické, sociálne a kvalitatívne štandardy, aké sme si sami stanovili. V posledných rokoch sme sa rozhodli zachovať krátky dodávateľský reťazec: v skutočnosti dnes 98,7 % surovín používaných na výrobu produktov Caleffi pochádza z Európy a 85 % výhradne z Talianska. Táto vedomá voľba nám umožňuje priamo a nepretržite monitorovať našich dodávateľov, výrazne znižovať emisie CO2 a uistiť sa, že naše materiály nepochádzajú z krajín, kde ľudská práca nie je cenená, rešpektovaná a rozvíjaná.

Caleffi Green

A NAŠE BALENIE? JE 100% RECYKLOVATEĽNÉ

Zaviazali sme sa k používaniu ekologických obalov, aby sme minimalizovali vplyv našich dodávok na životné prostredie a tiež skúmame nové príležitosti pre obaly s nulovým dopadom. Medzitým vyzývame našich zákazníkov, aby správne likvidovali krabice, obaly a ochranné obaly.

Ako? Od februára 2021 na naše ikonické zelené krabice postupne pridávame nový obsah, t. j. pokyny na likvidáciu, ktoré sú teraz na obaloch dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Sme presvedčení, že transparentnejší prístup k našim zákazníkom im pomôže nelikvidovať odpad nesprávne a nezostať leniví pri dodržiavaní pokynov na likvidáciu. Pomôžeme Vám pomôcť planéte.

OBJAVTE, AKO RECYKLUJEME NAŠE OBALY