QR packaging Caleffi

Naša prizadevanja za okoljsko trajnost

Datum

Letos smo se bolj kot kadarkoli doslej seznanili s perečo problematiko onesnaževanja okolja, pomembnostjo trajnostnega načina našega delovanja in vpliva, ki ga ima naš način življenja na celoten planet.

Akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh, imenovan Agenda 2030, poziva vsakega izmed nas, da vsakodnevno odigra aktivno vlogo pri izgradnji drugačnega, trajnostnejšega sveta.

Prav vsak izmed nas je bil izzvan k prevzemanju aktivnejše vloge pri uresničitvi tega cilja, sami pa smo izziv sprejeli z velikim navdušenjem. S tem v mislih smo svojemu strateškemu korporativnemu trajnostnemu načrtu dodali nove cilje.

NAŠI PROJEKTI Z EUBAC

sostenibilità ambientale

VSI MATERIALI, KI JIH UPORABLJAMO PRI IZDELAVI SO REZULTAT TRAJNOSTNE PREDELAVE

Skozi leta smo izvedli številne dejavnosti, ki so bile trajnostno naravnane. Ena prvih dejavnosti je bila nadgradnja naših tovarn, s ciljem, da bi bile bolj okolju prijazne. V oddelku strojne obdelave smo tako zamenjali staro ventilacijsko opremo s sodobnejšo. Na več oddelkih smo se odločili za uporabo LED svetil, prav povsod pa smo vgradili kondenzacijske kotle. Posodobitvena dela so vključevala tudi zamenjavo kritine v poslopju  Caleffi 1 (v kraju Fontaneto): 36 % od skupnih 47.000 m2 površine se zdaj ponaša s sodobno odsevno površino. Zadali smo si cilj, da v naslednjih letih dokončamo ta projekt, ne samo zaradi občutnega prihranka energije, temveč tudi zaradi znatnejšega izboljšanja samih delovnih pogojev vseh naših zaposlenih.

Ničelni odpadki in zmanjšana uporaba onesnaževalnih snovi sta Caleffijevi bistveni prioriteti. Kot proizvajalec ogrevalnih in vodovodnih komponent in sistemov, se naše podjetje vsako leto sooča s predelavo ogromnih količin medenine.

Upoštevamo veljavne predpise, ki v določenih državah zahtevajo uporabo zlitin z nizko vsebnostjo svinca ali takih, ki so povsem brez svinca. Da bi bili v koraku s časom ter hkrati izpolnjevali zahteve trga po okolju prijaznejših proizvodih in bodočih zakonskih določb, pri mnogih izdelkih, ki so distribuirani po vsem svetu, že uporabljamo komponente iz zlitine z nizko vsebnostjo svinca.

5350..H

Poleg tega si prizadevamo poiskati rešitve za 100 % predelavo odpadkov, ki nastanejo pri mehanski obdelavi. V proizvodnih obratih tako strojem vgrajujemo inovativne sisteme, ki nam omogočajo ločeno zbiranje odpadkov medenine ter ostankov kurilnega olja in emulzij, ki pri nekaterih procesih igrajo ključno vlogo. Ničesar ne jemljemo za samoumevno. Vse kar na tem področju počnemo, ima izjemen vpliv na samo proizvodnjo: naš sistem za predelavo kurilnega olja nam omogoča, da predelamo več kot 50 % kurilnega olja, ki ga porabimo v enem letu (90.000 litrov), s sistemom TTS pa presejemo, presortiramo in predelamo 100 % proizvedenih ostružkov (več kot 6.500.000 kg).

 

 

V naših obratih letno predelamo 1.000.000 kg visoko-zmogljive plastike. Ostankov in odpadkov brušenega materiala smo se dokončno znebili pred več kot desetimi leti. Danes lahko zahvaljujoč  nenehnim inovacijam, ki so jim priča naši proizvodni obrati, ponovno uporabimo in recikliramo do 98,5 % uporabljenih snovi, ločeno zberemo vse, kar je mogoče očistiti in ponovno uporabiti, ponovno zmleti ter ponovno vnesti v stroj, ali presortirati vse, kar se da, s pomočjo naših zunanjih partnerjev.

Eden od večjih projektov na temo predelave zajema tudi problematiko plastične embalaže: za nekatere linije in za določene stranke ne uporabljamo več postopka ovijanja s folijo, spremenili pa smo tudi celotni sistem embaliranja. Rezultati so pokazali, da s tem porabimo 6 ton celofana manj na leto.

V zadnjih dveh letih se podjetje počasi poslavlja od papirja in kartona. Uvedli smo nov sistem razvrščanja odpadkov s strateško umestitvijo 21 navpičnih stiskalnic za izdelavo kompaktnih bal iz ogromnih količin kartona (in plastične embalaže, ki jo prejmemo od drugih proizvajalcev), ki se seveda v celoti reciklirajo.

Z recikliranjem kartona preprečimo izpust najmanj 300 ton CO2 v ozračje, kar je enakovredno posaditvi 2000 novih dreves.

Zaposleni smo z več projekti na področju ekološke trajnosti. Nenehno tudi iščemo rešitve, ki bi nam omogočile barvanje tehnopolimerov na okolju prijaznejši način in predelavo do 100% odpadkov, ki ostanejo po obdelavi. Skratka, nikoli ne počivamo.

85 % NAŠIH MATERIALOV JE PROIZVEDENIH V ITALIJI

Vodi nas skupna vizija trajnosti. Prizadevamo si za nastanek kroga istomislečih, ki bi zajemal tako dobavitelje, kot naše zaposlene in, nenazadnje, tudi naše stranke. Dobro poznamo vse svoje dobavitelje in z mnogimi smo spletli trdne, zaupana vredne odnose, ki se ohranjajo skozi leta, saj morajo tisti, ki delajo z nami, imeti enake etične in družbene standarde ter standarde kakovosti, ki smo si jih zadali tudi sami. V zadnjih letih smo se odločili za kratko dobavno verigo: danes je kar 98,7 % surovin, ki jih uporabljamo za proizvodnjo naših izdelkov, proizvedenih v Evropi, 85 % pa izključno v Italiji. To nam omogoča, da neprekinjeno spremljamo svoje dobavitelje in znatno zmanjšamo izpust CO2 ter poskrbimo, da materiala za svojo proizvodnjo ne uvažamo iz držav, kjer človeško delo ni cenjeno in spoštovano.

Caleffi Green

KAJ PA NAŠA EMBALAŽA? 100% PRIMERNA ZA RECIKLIRANJE

Zavezani smo zeleni embalaži, da bi s tem čim bolj zmanjšali vpliv naše proizvodnje na okolje, prav tako pa raziskujemo nove priložnosti za embalažo z ničelnim učinkom na okolje. V vmesnem času naše kupce pozivamo k pravilnemu ločevanju naših škatel, ovojev in zaščitne embalaže.

Kako pa to počnemo? Od februarja 2021 na naše vsem dobro poznane zelene škatle postopoma dodajamo nove vsebine - navodila za odlaganje odpadkov, ki se nam zdijo danes bolj pomembna kot kadarkoli prej. Prepričani smo, da jim bo to pomagalo, da odpadkov ne bodo odlagali napačno in da se bodo potrudili upoštevati naša navodila. Pomagamo vam pomagati planetu. Zmoremo le skupaj.

OGLEJTE SI NAŠE RECIKLIRANJE