Certificazione ISO 2024

Podaljšanje certifikata ISO 9001:2015

Datum

8., 9., 10. in 11. aprila je družba BSI izvedla obnovitveno presojo certifikata ISO 9001:2015, pri kateri so sodelovali vsi Caleffijevi oddelki. Z velikim zadovoljstvom bi radi vsem sporočili in z njimi delili odličen rezultat pregleda, ki je omogočil podaljšanje certifikata za naslednja tri leta, ne da bi ugotovili kakršno koli neskladnost.


Še posebej bi se radi vsem iskreno zahvalili za njihovo predanost vsakodnevnim dejavnostim in nenehnim izboljšavam, ki so zelo cenjene ne le ob tej priložnosti, temveč tudi s strani strank med rednimi obiski.


Tukaj je nekaj ugotovitev revizorjev BSI:
Ugotovljeno je bilo, da je sistem vodenja v celoti skladen s standardom ISO 9001, da je učinkovito voden in sposoben dosegati pričakovane rezultate. Zastavljeni cilji so bili med pregledom v celoti doseženi in učinkovito spremljani. Med presojo, ki je bila opravljena v prisotnosti, so bile ugotovljene številne prednosti: stalne naložbe, strokovnost anketiranih virov, visoka usmerjenost k strankam, zavedanje lastne vloge, sistem dokumentov in popolna sledljivost dejavnosti. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem zaposlenim, ki so bili prisotni, za njihovo ustrežljivost in vljudnost.


Certifikat ISO 9001 je za podjetje Caleffi zgodovinsko priznanje, ki ga je podjetje prvič pridobilo leta 1992 pri BSI, še prej pa leta 1990 pri ICIM (takrat je bil referenčni standard ISO 9002); vzdrževanje vključuje popolno ponovno certificiranje sistema vsake tri leta in letne „nadzorne“ obiske. Certifikat ISO 9001 ni le nujna zahteva za vse proizvodne stranke, temveč tudi svobodna izbira, ki jo že več kot 30 let iz leta v leto obnavljamo, da bi izboljšali kakovost v vseh njenih vidikih ter vsem strankam zagotovili izdelke in storitve odličnosti.

PRENOS CERTIFIKATA