Certificazione ISO 2024

Odnowienie certyfikacji ISO 9001:2015

Data

W dniach 8-9-10-11 kwietnia przeprowadzono audyt odnowienia certyfikacji ISO 9001:2015 przez BSI przy zaangażowaniu wszystkich działów firmy Caleffi. Z wielką satysfakcją chcielibyśmy poinformować i podzielić się z Państwem doskonałym wynikiem inspekcji, która umożliwiła odnowienie certyfikacji na kolejne trzy lata, bez żadnych odstępstw od standardów.


Chcielibyśmy szczególnie podziękować wszystkim zaangażowanym za ich codzienny wkład i stałe dążenie do doskonalenia. To zaangażowanie jest wysoko cenione nie tylko w tym przypadku, ale także podczas regularnych wizyt naszych klientów.


Poniżej przedstawiamy kilka komentarzy audytorów BSI:
System zarządzania w pełni odpowiadał normie ISO 9001, potwierdzając swoją skuteczną realizację i zdolność do osiągania oczekiwanych rezultatów. Wyznaczone cele zostały w pełni osiągnięte i efektywnie monitorowane podczas przeglądu. Podczas przeprowadzonego audytu, zidentyfikowano wiele mocnych stron, takich jak ciągłe inwestycje, profesjonalizm badanych zasobów, wysoki poziom zorientowania na klienta, świadomość własnej roli, system dokumentacyjny oraz kompletna transparentność działań. Wykorzystuję tę okazję, aby podziękować całemu zaangażowanemu personelowi za okazaną dostępność i uprzejmość.


Dla Caleffi certyfikacja ISO 9001 to nie tylko ważne wyróżnienie, które po raz pierwszy uzyskano w 1992 roku od BSI, a wcześniej w 1990 roku od ICIM (wówczas norma dotyczyła ISO 9002). Aby zachować tę certyfikację, konieczne jest przeprowadzenie pełnej recertyfikacji systemu co trzy lata oraz corocznych wizyt "nadzorczych". ISO 9001 to nie tylko wymóg dla wszystkich klientów producentów - to także świadomy wybór, który Caleffi podejmuje od ponad 30 lat, aby podkreślić jakość we wszystkich aspektach i dostarczać doskonałe produkty i usługi dla swoich klientów.

POBIERZ CERTYFIKAT