11 June 2018

Z recikliranje embalaže do prihranka (in okoljske trajnosti)

Caleffi proizvede več kot 100 ton ostankov embalaže (kartona in polietilenske folije), ki je ni mogoče več uporabiti. Pred uvedbo spremembe je ta teža predstavljala znatno količino odpadkov, kar je na letni ravni za nas pomenilo: iz približno 60.000 m2 zaprtih prostorov je bilo treba izprazniti kontejnerje z embalažo, za kar so viličarji morali prevoziti 3000 km, družba pa je pri tem porabila na tisoče evrov in ur dela, ob tem pa so se polnili neproduktivni prostori.

Od kod ideja o spremembi?
Navado smo spremenili v priložnost. Prisluhnili smo našim zaposlenim in se začeli spraševati, zakaj bi še naprej odvažali 30 kg materiala v enem kubičnem metru, če pa bi ga lahko odvažali kar 10-krat toliko? Kako bi lahko te ostanke proizvodnje pretvorili v korist, čeprav sproženo z naše strani, nenazadnje tudi za stranko? Naložba, ki je sledila, je za družbo pomenila korak bliže zavestnemu spoštovanju okolja. 

Kako smo z odpadno embalažo ravnali pred uvedbo spremembe?
Družba je odpadno embalažo (karton in polietilene) zbirala v dveh vrstah zabojnikov na različnih območjih proizvodnje, ki jih je viličar dnevno praznil. Družba, zadolžena za odstranjevanje teh odpadkov, jih je izpraznjevala tedensko. Opazili smo, da je, glede na frekvenco odstranjevanja, prevožene razdalje in vsebino kontejnerjev, razmerje med maso in prostornino odstranjene embalaže izredno nizko. Izkoristili smo priložnost za izboljšavo.

Kako smo preoblikovali sistem ravnanja z odpadno embalažo?

Z uporabo kompaktnih stiskalnic smo uspeli zmanjšati prostornino enake teže odpadne embalaže.

Najprej smo izdelali seznam zbirnih točk in količino odpadkov za vsako od njih, z namenom združitve nekaterih kontejnerjev, da bi s tem pridobili večjo količino odpadkov in porabili manj stiskalnic in, namesto dnevno, uvedli vsaj tedensko izpraznjevanje. S tem smo določili tudi potisno moč stiskalnic in njihovo mesto v proizvodnih prostorih.

stiskalnice z različno močjo in njihovo uporabo na različnih mestih. Za našo končno odločitev je to vsekakor bil bistven korak, saj je zahteval vsakodnevno neposredno vpletenost oseb, ki so se morale prepričati o koristi (in uspešnosti) uvedbe takšne spremembe. Devet mesecev od nastanka naše zamisli, ima Caleffi v svojim proizvodnih prostorih vgrajenih kar 21 stiskalnic Bramidan.

Kako oceniti koristi?​​​​​​​

Za program recikliranja takih razsežnosti je bila povrnitev naložbe ključnega pomena. Cilji oddelka za logistiko so bili:

  • prihraniti vsaj 60% delovnih ur, potrebnih za odstranjevanje odpadkov;
  • notranje premike viličarjev zmanjšati za vsaj 70%;
  • zmanjšati dostavo odpadkov v zbirne centre za vsaj 60%;
  • s prodajo recikliranega materiala ustvariti dobiček.

Največja korist? 100% recikliranje odpadne embalaže prihrani izpust vsaj 300 ton emisij CO2 v ozračje (kar je enakovredno 2000 drevesom), kar je še posebej pomembno z vidika okoljske trajnosti.

Podatki so zaenkrat spodbudni: v petih mesecih smo prešli iz 35 na zgolj 3 dostave odpadkov, s čimer so zelo zadovoljni notranji uporabniki, ki v tem vidijo izboljšanje njihove dejavnosti.​​​​​​​

Od ideje, ki bi se lahko zdela nepomembna, smo prišli do rezultatov, ki so za nas zelo pomembni: ne le, da smo z zmanjšanjem odpadkov ustvarili korist za stranke, v duhu našega osrednjega namena k stremenju k nenehnim izboljšavam, temveč so ti cilji prav tako pomembni z vidika okoljske trajnosti, ki je pomembna ne zgolj za podjetje, temveč za našo skupnost v najširšem pomenu.