Filtro defangatore autopulente DIRTMAGCLEAN®

DIRTMAGCLEAN®: mos u shqetësoni më për mirëmbajtjen

Data

Riklasifikimi i energjisë së sistemeve të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit që ka ndodhur përgjatë viteve të fundit ka nxjerrë në pah një problem që ka ekzistuar gjithmonë, por që deri më tani ka mbetur i fshehur: prania e papastërtive të shkaktuara nga korrozioni dhe menaxhimi i gabuar i sistemit me kalimin e kohës.

Kjo papastërti, shpesh me natyrë hekuri, mund të bllokojë dhe të dëmtojë seriozisht pajisjet moderne të cilat janë përshtatur në mënyrë që të rrisin efikasitetin e sistemeve, siç janë kaldaja e kondensimit, qarkulluesit me shpejtësi të ndryshueshme dhe valvulat rregulluese.

Për këtë arsye, cilësia e ujit të përdorur duhet të përmirësohet, të paktën për sa i përket nivelit të performancës së elementeve përbërëse të instaluara. Kjo është e vetmja mënyrë që sistemi të mund të vazhdojë të punojë me efikasitet maksimal dhe kostot e punës të mund të reduktohen. Gjatë viteve, janë paraqitur disa pajisje shumë të efektshme pastrimi, por këto kanë kufizime teknike të cilat i bëjnë ato të përshtatshme vetëm për disa lloje të sistemeve. Për shembull, operacioni efikas i ndarësve të papastërtive është i kufizuar në papastërti të cilat nuk janë shumë të vogla, me një rënie të ndjeshme të presionit që shkaktohet nga pajisja brenda sistemit. Për më tepër, ajo është një element i cili bllokohet shpesh dhe për këtë arsye është e nevojshme një mirëmbajtje e vazhdueshme.

Ndarësit e papastërtive - mundësisht versionet me magnete të integruara - kanë qenë veçanërisht të suksesshme pasiqë janë më pak të ndjeshme ndaj bllokimeve dhe mund të mbajnë grimca shumë të vogla. Kufizimi i tyre i vetëm është që të kryejnë detyrën e tyre në hapat pasues.

 

Kapërcimi i këtij hendeku ishte motivimi i Caleffit gjatë krijimit të produktit të fundit për trajtimin e ujit.

Për të përmbushur detyrën delikate të pastrimit të sistemeve që përmbajnë sasi të mëdha të papastërtive të tretura, ishte thelbësore të krijonim një produkt që mund të garantonte standarde shumë të larta të pastërtisë, ndërkohë që përfshinte të gjitha përparësitë e elementeve të ndryshme përbërëse. Duke e pajisur edhe me një mekanizëm automatik pastrimi, i cili minimizon ndërhyrjen njerëzore të nevojitur për qëllim mirëmbajtjeje, lindi në këtë mënyrë filtri magnetik vetë-pastrues për ndarjen e papastërtive, DIRTMAGCLEAN®.

 

PËRFITIMET e ndarësit magnetik vetë-pastrues të papastërtive, DIRTMAGCLEAN®

Kombinon aftësinë për të pastruar tërësisht papastërtitë me anë të nivelit të lartë të efikasitetit të një ndarësi magnetik të papastërtive, duke shtuar përparësinë e madhe që ofrohet nga vetë-pastrimi në intervale të rregullta, në përputhje me një plan të paracaktuar ose në momentin kur një nivel i caktuar bllokimi zbulohet automatikisht.

Për zhdukjen e plotë të ndotjes dhe papastërtive, ne këshillojmë instalimin e DIRTMAGCLEAN® në centralet termike të impianteve me sisteme klimatizuese të madhësive të mesme ose të larta.

Kjo pajisje, siç u përmend më lart, kombinon parimin e dekantimit (duke depozituar një sasi të madhe të papastërtive në dhomëzën e grumbullimit jashtë vijës së rrjedhës së mesme) me veprimin e elementeve të veçanta të filtrimit përmes të cilave rrjedh i gjithë uji i sistemit. Rrjeta jashtëzakonisht e imët e filtrave bllokon në mënyrë progresive grimcat në madhësi deri në 2 μm. Në të njëjtën kohë, papastërtitë ferromagnetike ndahen nga magnetët në sipërfaqen e elementeve mekanike të pastrimit.Kjo garanton pastërtinë totale të mjetit transportues, në një kohë që ruan vlerat e rënies së presionit në nivele të pranueshme, pavarësisht ngopjes graduale.

Pasi dhomëza e operimit është tharë, elementët e brendshëm të filtrimit fillojnë një veprim rrotullues, në sajë të spërkatjeve me ujë të shpejtësisë së lartë dhe furçave që heqin sipërfaqen e papastërtisë, duke e nxitur atë që të bjerë në dhomëzën e mbledhjes e cila më pas, zbrazet. Në fazën përfundimtare të procesit, DIRTMAGCLEAN® rimbushet me ujë derisa të arrihet vlera e presionit të sistemit.Një tjetër inovacion që meriton të përmendet në mënyrë të veçantë?

Administrimi i ndarësit magnetik vetë-pastrues të papastërtive, qoftë nga rregullatori dixhital i integruar, qoftë në distancë nëpërmjet sistemit BMS me protokoll MODBUS-RTU.

 

 


Shikoni videon e ndarësit magnetik vetë-pastrues të papastërtive DIRTMAGCLEAN®