Filtro defangatore autopulente DIRTMAGCLEAN®

DIRTMAGCLEAN® - nigdy więcej nie martw się o konserwację

Data

Zmiany związane z reklasyfikacją energetyczną instalacji ogrzewania i klimatyzacji w ostatnich latach ujawniły problem, który istniał od zawsze, ale pozostawał w ukryciu - obecność zanieczyszczeń spowodowanych korozją i niewłaściwym zarządzaniem układami. 

Zanieczyszczenia często o charakterze ferromagnetycznym mogą blokować i poważnie uszkadzać nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności. Przykładem takich elementów mogą być kotły kondensacyjne, pompy o zmiennej prędkości obrotowej lub dynamiczne zawory równoważące. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na jakość wody znajdującej się w instalacji. Tylko woda pozbawiona zanieczyszczeń gwarantuje pracę układu z najwyższą sprawnością, co przyczynia się do obniżenia kosztów. Przez ostatnie lata na rynku pojawiły się wysokowydajne urządzenia przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń, cześć z nich posiada ograniczenia, które pozwalają na zastosowanie jedynie w niektórych układach. 

 

Przykładowo, wysokowydajne filtry mogą jedynie usuwać zanieczyszczenia o średnicy większej od oczka siatki filtracyjnej. Wraz z upływającym czasem filtry zapychają się, co powoduje zwiększony spadek ciśnienia generowany przez ten element. W celu zapewnienia ich poprawnej pracy wymagane jest częste czyszczenie.
 

Separatory zanieczyszczeń wyposażone w elementy magnetyczne są mniej podatne na zapychanie oraz są w stanie usuwać zanieczyszczenia o niewielkiej średnicy. Jedynym ograniczeniem tego typu urządzeń jest fakt, że zanieczyszczenia eliminowane są stopniowo.

Inżynierowie firmy Caleffi opracowując urządzenie DirtmagClean®, jako cel postawili sobie stworzenie produktu uniwersalnego.

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych układów o dużej ilości rozpuszczonych zanieczyszczeń konieczne było stworzenie produktu który będzie gwarantował najwyższe standardy usuwania zanieczyszczeń przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich zalet obecnie stosowanych elementów. Urządzenie DIRTMAGCLEAN® wyposażone zostało w układ usuwania zanieczyszczeń wraz z mechanizmem automatycznego czyszczenia który pozwala ograniczyć częstotliwość konserwacji.
 

Korzyści wynikające z zastosowania filtra-separatora magnetycznego z systemem automatycznego czyszczenia DIRTMAGCLEAN®


Urządzenie łączy w sobie zdolność do całkowitego usuwania zanieczyszczeń z wysoką wydajnością magnetycznego separatora zanieczyszczeń z systemem automatycznego czyszczenia w regularnych odstępach czasu zgodnie z ustalonym harmonogramem lub gdy zostanie wykryty ustalony stopień zabrudzenia.

Zalecamy montaż urządzenia DIRTMAGCLEAN® w średnich oraz dużych instalacjach grzewczych lub chłodniczych w celu całkowitego wyeliminowania zanieczyszczeń.

Urządzenie łączy w sobie zasadę dekantacji (osadzanie dużej ilości zanieczyszczeń w komorze gromadzenia poza linią przepływu medium) z działaniem określonych elementów filtracyjnych przez które przepływa woda z instalacji. Drobna siatka filtrująca stopniowo blokuje cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 2 μm. Ferromagnetyczne zanieczyszczenia są separowane przez elementy magnetyczne i zatrzymywane na powierzchniach mechanicznie czyszczonych.

Gwarantuje to całkowite oczyszczenie wody instalacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu wartości spadku na akceptowalnym poziomie.

Po opróżnieniu komory roboczej elementy filtrujące zaczynają się obracać, strumień wody i szczotki usuwają zanieczyszczenia zgromadzone na powierzchni. Zanieczyszczenia trafiają do komory gromadzenia skąd są usuwane. W ostatniej fazie urządzenie DIRTMAGCLEAN®  napełniane jest wodą do osiągnięcia wartości ciśnienia roboczego instalacji.

Sterowanie pracą urządzenia DIRTMAGCLEAN® może być prowadzone przy pomocy wbudowanego regulatora lub za pomocą systemu BMS z protokołem MODBUS-RTU.


Zobacz film opisujący działanie Caleffi DIRTMAGCLEAN®