Filtro defangatore autopulente DIRTMAGCLEAN®

DIRTMAGCLEAN® už nikdy sa netrápte údržbou

Dátum

Preklasifikovanie vykurovacích a klimatizačných systémov, ku ktorému došlo v uplynulých rokoch, na svetlo vynieslo problém, ktorý vždy existoval, ale až doteraz ostal skrytý: prítomnosť nečistôt spôsobených koróziou a nesprávnym riadením systému v priebehu času.

Tieto nečistoty, svojimi vlastnosťami často železité, môžu zablokovať a vážne poškodiť moderné zariadenia inštalované s účelom zvýšenia efektívnosti systémov kondenzačných kotlov, cirkulátorov s premenlivou rýchlosťou a regulačných ventilov. Z tohto dôvodu sa musí zlepšiť kvalita vody, aspoň pokiaľ ide o výkonnostné úrovne inštalovaných komponentov. To je jediný spôsob, ako môže systém prevádzkovať s maximálnou účinnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Počas posledných rokov na trh vstúpili rôzne čistiace zariadenia, avšak ich technické obmedzenia sú vhodné len pre určíte typy systémov. Napríklad, efektívna prevádzka filtra je obmedzená na nečistoty, ktoré nie sú príliš malé, a zariadenie v systéme kvôli tomu trpí významnými zvýšenými poklesmi tlaku. Okrem toho trpí veľkou úrovňou upchávania, ktoré spôsobuje častú potrebu údržby.

Odlučovače nečistôt – najlepšie verzie so zabudovaným magnetom – boli obzvlášť úspešné, pretože sú menej náchylné na upchatia a dokážu zachytiť veľmi drobné častice. Ich jediná obmedzenosť je vykonávanie? ich úloh v idúcich krokoch.

Vyplnenie tejto medzery bolo pre Caleffi veľkou motiváciou pri rozvoji svojho posledného produktu na úpravu vody.

S cieľom vyčistiť systémy, ktoré obsahujú veľké množstvo rozpustených nečistôt, bolo zásadne vyvinúť produkt zabezpečujúci ultravýsoké normy čistoty a zároveň obsahujúci všetky výhody rôznych komponentov. Automatický čistiaci mechanizmus, ktorý minimalizuje vyžadujúci ľudský zásah pri údržbe, bol skonštruovaný a  vznikol samočistiaci odlučovací filter s magnetom DIRTMAGCLEAN®.

VÝHODY samočistiaceho odlučovacieho filtru s magnetom DIRTMAGCLEAN®

Spája schopnosť úplného odstránenia nečistôt s vysokoúčinným magnetickým odlučovačom a schopnosť samočistenia v pravidelných intervaloch v súlade s vopred určeným harmonogramom alebo automatickej detekcie určitej úrovne zapchania.

Pre úplné odstránenie akýchkoľvek nečistôt, inštaláciu zariadenia DIRTMAGCLEAN® odporúčame v centrálnom systéme vykurovania v stredne veľkých budovách s klimatizačným systémom.

Zariadenie, ako už bolo uvedené, spája princíp dekantácie (s usadzovaním väčších množstiev nečistôt v zbernej komore mimo prietoku média) a spôsobením špecifických filtračných komponentov, cez ktoré prechádza voda v systéme. Mimoriadne jemný filter postupne zachytáva častice až do veľkosti 2 µm. V rovnakom čase, magnety mechanických čistiacich elementov odlučujú feromagnetické nečistoty.

To zaručuje úplnú čistotu média pri súčasnom zachovaní hodnôt poklesu tlaku na prijateľnej miere napriek postupnej saturácie.

Po vyprázdnení komory, vnútorné časti filtračného systému začnú rotačný pohyb vďaka vysokorýchlostným vodným tryskám a kefám, ktoré očistia povrch. Toto znečistenie následné padá do zbernej komory, ktorá sa vyprázdni. V poslednom kroku procesu sa zariadenie DIRTMAGCLEAN® plní s vodou až do dosiahnutia hodnoty tlaku systému.

Ďalšia inovácia, ktorá si zaslúži samostatnú zmienku. Riadenie samočistiaceho odlučovacieho filtra s magnetom, buď so zabudovaným digitálnym regulátorom alebo na diaľku, prostredníctvom riadenia budov s MODBUS-Rtu protokolom.


Pozrite si video samočistiaceho odlučovacieho filtra s magnetom Caleffi DIRTMAGCLEAN®