166

Njësi për rregullim termostatik të pajisjeve për ngrohje

Përshkrimi: 

Njësi për rregullimin termostatik të pajisjeve për ngrohje
Me izolim.
Tmax punues: 10 bar.
Temp min Temp max: 25–50°C.
Temperatura më e lartë në hyrje: 100°C.
Furnizimi: 230 V - 50 Hz.
Lidhjet në pjesën anësore të pajisjes: 1” Ž.
Lidhjet në pjesën anësore të kazanit: 1 1/2” M.
Distanca e trasmisionit: 125 mm kompatibile me SEPCOLL.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Attacco

Pompa

Temperatura di taratura

Cope

Kutia

166600A2L

1” F

ALPHA2 L 25-60

25÷50°C

1

-

166601UPM

1” F 

UPML 25-95

25÷50°C

1

-

166605A2L

1” F 

ALPHA2 L 25-60

40÷70°C

1

-

 

Produkte të ngjashme