663

Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
Largësia ndërboshtore: 50 mm.

Është i përbërë nga:
- 1 kolektor shpërndarës kthyes i plotësuar me valvula mbyllëse ku mund të montohen dhe koka elektrotermike;
- 1 kolektor shpërndarës për prurje (furnizues) me valvula regullatore;
- 2 mbajtëse muri art. 658100;
- 2 reduktues 1 1/4” M x 1” F art. 364276;
- 2 rakorde përmbyllëse me tapa, me art. 599473.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

6637C5

1 1/4"

x 3

3/4" M

1

-

6637D5

1 1/4"

x 4

3/4" M

1

-

6637E5

1 1/4"

x 5

3/4" M

1

-

6637F5

1 1/4"

x 6

3/4" M

1

-

6637G5

1 1/4"

x 7

3/4" M

1

-

6637H5

1 1/4"

x 8

3/4" M

1

-

6637I5

1 1/4"

x 9

3/4" M

1

-

6637L5

1 1/4"

x 10

3/4" M

1

-

6637M5

1 1/4"

x 11

3/4" M

1

-

6637N5

1 1/4"

x 12

3/4" M

1

-

6637O5

1 1/4"

x 13

3/4" M

1

-

 

Produkte të ngjashme