ÇFARË PËRFAQËSON QËNDRUESHMËRIA PËR NE

Data

Ne jemi një shoqëri gjithnjë në zhvillim. Ndjekim synime të cilat, në fillim të mijëvjeçarit të ri, dukeshin të pabesueshme. Jemi të vetëdijshëm për faktin se inovacioni nuk është i mjaftueshëm për të ecur në një ritëm me kërkesat e tregut. Ne duhet të marrim përgjegjësi për zgjedhjet që bëjmë, të cilat prekin të gjitha grupet e interesit dhe territorin ku operojmë. Qëndrueshmëria është bërë tashmë një koncept i prekshëm, i pranuar gjerësisht.  Ndryshimi nuk është vetëm i nevojshëm dhe i pashmangshëm por po kërkohet nga shumë njerëz. Në vitin 2015, Agjenda e OKB-së 2030 lançoi një kurs për zhvillimin e qëndrueshëm global dhe gjithnjë e më shumë konsumatorë po shpërblejnë përpjekjet e bëra nga shoqëritë për të zbatuar politikat që synojnë arritjen e këtyre objektivave.

Në Caleffi, ne kemi bërë gjithmonë zgjedhje strategjike duke bërë investime dhe duke u përpjekur që të sigurojmë që proceset dhe praktikat tona të ndikojnë pozitivisht në shoqëri dhe në vend. Për ne, qëndrueshmëria përfaqëson sigurimin e mirëqenies mjedisore, shoqërore dhe ekonomike për brezat e ardhshëm, duke kombinuar komfortin termik dhe kursimin e ujit dhe energjisë, të cilat garantohen nga produktet tona.

 

TË GJITHA MATERIALET QË PËRDOREN NË INDUSTRINË E PRODHIMIT VIJNË SI PASOJË E PROCESIT TË QËNDRUESHËM

Me kalimin e viteve, ne kemi vënë në jetë disa aktivitete të qëndrueshme. Ndër gjërat e para që ndërmorëm ishte përmirësimi i fabrikave në mënyrë që t'i bënim miqësore ndaj mjedisit. Në departamentin e prodhimit mekanik, ne  zëvendësuam pajisjet e vjetra të ventilatorit me pajisje të gjeneratës së re. Vendosëm të përdorim ndriçimin LED në disa departamente dhe instaluam kudo kaldaja gazi me kondensim. Puna për modernizimin e ndërmarrë përfshinte gjithashtu mbulimin e çatisë së Caleffi 1 (në Fontaneto). 36 % e sipërfaqes prej 47,000 metrash katrorë tani ka një sipërfaqe reflektuese moderne. Synimi është që projekti të përfundohet në vitet e ardhshme në mënyrë që të arrihet jo vetëm kursimi i madh i energjisë por edhe një përmirësim i dobishëm në kushtet e punës.
Mbetjet dhe pakësimi i materialeve ndotëse janë gjithashtu përparësi për Caleffin-n. Si prodhues i pjesëve dhe sistemeve të ngrohjes dhe hidraulikës, shoqëria jonë përpunon çdo vit sasi të mëdha bronzi.
Ne operojmë sipas rregulloreve që kërkojnë përdorimin e përzierjeve me përbërje të pakët plumbi ose me zero përmbajtje plumbi në vende të caktuara. Në mënyrë që të jemi një hap para në kohë për të përmbushur kërkesat e tregut për produkte gjithnjë e më miqësore ndaj mjedisit dhe sipas kërkesave të ardhshme ligjore, ne përdorim përbërës me përzierje që kanë përmbajtje të ulët plumbi në shumë prej produkteve tona, të cilat shpërndahen në të gjithë botën.

Për më tepër, ne përpiqemi të gjejmë zgjidhje që synojnë rikuperimin e 100 % të mbetjeve nga përpunimi mekanik. Instalojmë sisteme bashkëkohore të kohëve të fundit në makineritë në fabrikat tona të prodhimit në mënyrë që të mund të rikuperojmë grimcat e bronzit, mbetjet e naftës, vajit dhe emulsionit, të cilat luajnë një rol kyç në procese të caktuara. Nuk marrim asgjë për të mirëqenë. Fakti që ne jemi në gjendje ta bëjmë këtë në sasi të mëdha ndikon jashtëzakonisht në prodhim. Sistemi ynë i rigjenerimit të naftës na lejon të rikuperojmë më shumë se 50 % të naftës që përdorim në një vit (90,000 litra) dhe sistemin TTS për të situr, renditur dhe rikuperuar 100 % të copëzave të prodhuara (më shumë se 6,500,000 kilogramë).

Një sasi prej 1.000.000 kilogramësh plastikë me cilësi të lartë përpunohet çdo vit në fabrikat tona . Padyshim që ne kemi hequr dorë 10 vjet më parë nga copëzat dhe materiali i grimcuar. Ndërkohë që sot përtërijmë vazhdimisht fabrikat tona të prodhimit, ne jemi në gjendje të ripërdorim dhe riciklojmë deri në 98.5 %, duke mbledhur çdo gjë që mund të pastrohet, ripërdoret, copëtohet dhe futet përsëri në makineri ose duke klasifikuar çdo gjë që mund të riciklohet nga shoqëritë e jashtme.
Projekti ynë kryesor i rigjenerimit përfshin gjithashtu paketimin plastik. Për disa linja dhe për klientë të veçantë nuk përdorim më mbështjellës me vakum. Kemi bërë gjithashtu ndryshime në sistemin e paketimit. Për këtë arsye ne përdorim 6 ton celofan më pak në vit.

Gjatë dy viteve të fundit, nuk përdorim më letër dhe karton. Kemi prezantuar një sistem të ri të klasifikimit të mbeturinave duke vendosur në mënyrë të planifikuar 21 presa vertikale për të ngjeshur sasi të mëdha kartoni (si dhe paketime plastike të ardhshme) në tonazhe kompakte, të cilat riciklohen tërësisht.

Nga riciklimi i kartonëve parandalojmë çlirimin e të paktën 300 tonëve CO2 në atmosferë, i barabartë me mbjelljen e 2,000 pemëve të reja.

 

85 % E MATERIALEVE BAZË VIJNË NGA ITALIA

Ne kemi një vizion të përbashkët për qëndrueshmërinë. Përpiqemi të ndërtojmë një rreth virtuoz që përfshin furnitorët, personelin dhe klientët tanë. I njohim të gjithë furnitorët dhe kemi krijuar marrëdhënie besimi me shumë prej tyre, të cilat kanë zgjatur përgjatë viteve pasi ata me të cilët punojmë duhet të kenë të njëjtat standarde etike, sociale dhe cilësore që ne kemi vendosur. Vitet e fundit kemi zgjedhur të mbajmë një zinxhir furnizimi të shkurtër. Në të vërtetë, sot 98.7 % e lëndëve bazë të përdorura për prodhimin e produkteve Caleffi vijnë nga Evropa dhe 85 % ekskluzivisht nga Italia. Kjo zgjedhje e qëllimshme na lejon të vëzhgojmë drejtpërdrejt dhe vazhdimisht furnitorët, të ulim ndjeshëm emetimet e CO2 dhe të sigurohemi që mos të marrim materialet nga vende ku puna që bëjnë njerëzit nuk vlerësohet, respektohet dhe zhvillohet.

CALEFFI GREEN

 

Caleffi Green është një projekt i mbështetur fuqimisht nga presidenti ynë Marco Caleffi, i cili ka qenë gjithmonë i përfshirë në promovimin e vlerave të qëndrueshme. Ky projekt është konceptuar me qëllimin për tu ndërgjegjësuar për rolin që ne të gjithë mund të luajmë dhe se si mund të kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm. Si ndodh kjo? Kjo ndodh duke zbatuar veprime të qarta dhe miqësore me mjedisin brenda kompanisë sonë, të tilla si kalimi në paketim pa plastikë, zëvendësimi i plastikës së asgjësueshme me materiale të kompostueshme dhe të biodegradueshme, eliminimi i materialeve të tjera ndotëse dhe prezantimi i sistemeve dhe pajisjeve që kanë më pak ndikim në mjedis.
Ne nuk përdorim më shishe plastike. Të gjithë anëtarët e stafit kanë shishet e tyre të ujit. 125,000 gotat që përdorim çdo vit janë të gjitha të bëra nga celuloza e kompostueshme nga pyje të kontrolluara dhe të mbjella rregullisht.

DISA SHIFRA QË PASQYROJNË QËNDRUESHMËRINË NË CALEFFI

 • Çdo vit, mbi 70 tonë letër dhe karton merret nga zonat tona të prodhimit, shërbimit dhe logjistikës.
 • Sistemi i integruar i tonazheve të kartonit dhe i pakove përbën vlerën 100 %.
 • Janë rigjeneruar 17 tonë polietilen dhe  100 % e paketimit të ardhur dhe shpaketimit të mbetjeve nga departamenti i prodhimit.
 • Kryejmë paketime për linja të caktuara/ klientë të veçantë që nuk duan më plastikë dhe mbështjellës me vakum.
 • Sistemi i paketimit ka pësuar ndryshime me -50 kg.
 • Printimi me mbushje:  Po kalojmë në përdorimin e lazerit aty ku mundemi.
 • Gjatë transportimit sasia e polietilenit u ul me 60 %, nga 720 kg që ishte u ul në 288 kg.
 • Shishet plastike të përdorura në ambiente janë hequr me 100 %.
 • Copëzat plastike të rigjeneruara:  98.5 % (ripërdorim ose përpunim i jashtëm).
 • Mbetje e copëzave plastike: 1.5%.
 • Përdorimi i Ecobrass-it: Përqindja e Ecobrass-it e që përdoret është rritur në fillim me 1 % në 2015 dhe sot (2019) deri më 11 %.
 • Në vitin 2019, panelet fotovoltaike të instaluara në CUBOROSSO prodhuan 23,000 kWh energji elektrike.
 • Një sipërfaqe prej përafërsisht 17,000 m2 ishte e mbuluar me izolim reflektues, pra rreth 36 % e sipërfaqes së përgjithshme të mbuluar (47,000 m2). Qëllimi ynë është të mbulojmë të gjithë sipërfaqen.
 • Me përmirësimin e menaxhimin të ujit, kemi ulur me rreth 33%  sasinë e ujit të  përdorur për ajër të kondicionuar.
 • Konsumi i gazit metan: Në vitin 2019 kemi konsumuar rreth 18 % më pak gaz metan sesa në vitin 2018.