Riciklimi i paketimeve kthehet në një zë pozitiv në buxhet (qëndrueshmëria mjedisore)

Data

Në Caleffi, ne gjenerojmë mbi 100 tonë mbetje paketimi që nuk mund të përdoren më, të cilat përbëhen nga kartonë dhe film polietileni. Këto pesha janë të barasvlershme me vëllime të konsiderueshme që kanë nevojë për një menaxhim të mirë dhe, përpara këtij ndryshimi, për këtë qëllim, këto "shifra" vjetore morën një rëndësi të caktuar: një sipërfaqe e brendshme prej afërsisht 60,000 m², kamionë dhe vinça pirun të përdorur për të zbrazur kontejnerët që shënuan rreth 3000 km rrugë të bërë, mijëra euro të shpenzuara për depozitimin e mbetjeve në landfille, mijëra orë pune, dhe sipërfaqe të jashtëzakonshme të okupuara në mënyrë joproduktive.

Si lindi kjo nevojë?
E kthyem një zakon në një mundësi! E nisëm duke dëgjuar dhe vëzhguar punëtorët: pyetja kryesore që kërkonte përgjigje ishte "pse të transportojmë 30 kg material në një metër kub kur mund të transportojmë 10 herë më shumë në të njëjtin vëllim"? Si mund t'i transformojmë mbetjet e prodhimit në vlera për klientin? Investimi që pasoi e afroi shoqërinë tonë disa hapa më pranë respektit të ndërgjegjshëm për mjedisin.

Si menaxhoheshin mbetjet e paketimit përpara ndryshimit?
Shoqëria jonë kryente grumbullimin e veçuar të kartonëve dhe polietilenit në dy lloje të ndryshme kontejnerësh të shpërndarë nëpër zonat e prodhimit. Më pas, kamioni me viç pirun bënte çdo ditë shpërndarjen në pikën e grumbullimit. Operatori i asgjësimit mbetjeve ngarkonte kontejnerët të paktën një herë në javë.
Duke parë angazhimin që kërkonte aktiviteti për sa i përket frekuencës së transferimit, distancave të përshkuara dhe përmbajtjes së kontejnerëve të trajtuar, zbuluam se raporti vëllim-peshë i materialeve të transportuara ishte shumë i ulët. Dhe kështu, ne shfrytëzuam mundësinë për përmirësim.

Si e ridizajnuam menaxhimin e mbetjeve?

Arritëm të reduktonim vëllimin për të njëjtën peshë, duke përdorur presa ngjeshëse në pikën ku gjeneroheshin mbetjet.

Fillimisht ndërtuam një hartë të pikave të grumbullimit dhe sasive të materialeve që gjeneroheshin në secilën prej tyre, me synim grupimin e tyre për të përftuar vëllime të konsiderueshme në mënyrë që të instalonim sa më pak presa dhe të reduktonim kohën e trajtimit të mbetjeve nga çdo ditë në një herë në javë. Në këtë mënyrë, zbuluam fuqinë e goditjes së presave dhe, më e rëndësishmja, ku t'i instalonim ato brenda zonës së prodhimit.

Një hap vendimtar ishte periudha e testimit prej rreth 4 muajsh, me presa të kapaciteteve të ndryshme në vendndodhje të ndryshme. Kjo ishte e pashmangshme pasi në këtë proces u përfshinë njerëz që punonin çdo ditë për të vlerësuar përfitimet (dhe suksesin) e aplikimit të një ndryshimi të tillë. Brenda 9 muajve nga ajo që nisi thjesht si një ide, Caleffi instaloi 21 kompaktorë në fabrikat e saj të prodhimit.

Si mund të maten përfitimet?
Për një program riciklimi të këtij dimensioni, kthimi nga investimi ishte thelbësor. Objektivat e përcaktuara nga Divizioni i Logjistikës ishin:

  • të kursejmë të paktën 60% orë pune të nevojshme për depozitimin e mbetjeve;
  • të reduktojmë rrugët e kamionëve me vinç pirun me të paktën 70%;
  • të reduktojmë depozitimin në pikat e veçuara të grumbullimit me të paktën 60%;
  • të kemi një kthim financiar nga shitja e materialit të ricikluar.

Rezultati më i mirë? Riciklimi 100% i mbetjeve të paketimit na lejon të kursejmë të paktën 300 tonë shkarkime të CO2 në atmosferë (e barasvlershme me 2000 pemë), një aspekt veçanërisht i rëndësishëm për qëndrueshmërinë mjedisore.

Të dhënat e marra deri më tani janë inkurajuese: në 5 muaj kemi shkuar nga 35 në vetëm 3 depozitime, për të kënaqur përdoruesit e brendshëm që kanë parë një përmirësim në aktivitetet e tyre.

Nga një ide që në vetvete mund të dukej e parëndësishme, doli një projekt me aspekte që ne besojmë se janë të rëndësishme: jo vetëm që përmirësimi i vazhdueshëm ka reduktuar “mbetjet” për sa i përket vlerës për klientin, por ne mbështesim qëndrueshmërinë mjedisore dhe ndjekim objektivat e saj, që është po aq e rëndësishme si për politikën e shoqërisë aq edhe për komunitetin në kuptimin më të gjerë të mundshëm.