Rubinet zbrazës për kaloriferë dhe bojlerë të fiksuar në mur

Data

Rubineti zbrazës bën të mundur shkarkimin në mënyrë të thjeshtë të ujit që përmban kaloriferi, kjo falë ekstraktorit të futur në valvul. Ky rubinet vendose në lidhjen e poshtme të kaloriferit. Në momentin që fusim brenda valvulës tubin ekstraktor të zbrazjes, pistoni rrëshqitës i cili siguron mbylljen e jashtme, duhet të vidhoset dhe nxirret në mënyrë të tillë që të mundesojë rrjedhjen e ujit jashtë.

1. Hiqni kapakun mbrojtës.

2. Vidhosni tubin e dhënë të zbrazjes.

3. Tërhiqeni tubin jashtë duke e kthyer në drejtim të enës përkatëse.

Seria 560 ... Rubinet zbrazës për kaloriferë dhe bojlerë të fiksuar në mur