Seritë 592

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm.

Shko te
592547.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhjet Lidhja e daljes
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
50 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
Distanca qendrore kryesore
60 mm
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë modular, me lidhje ndërboshtore të tipit femër. Largësia ndërboshtore: 50 mm. Lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 1/2" (ISO 228-1) F, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Distanca qendrore kryesore: 60 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi