165

Njësi për shpërndarje direkte

Përshkrimi: 

Njësi për shpërndarje direkte.
Me izolim.
Tmax punuese: 10 bar.
Temp. max punuese: 100°C.
Furnizimi: 230 V - 50 Hz.
Lidhjet në pjesët anësore të pajisjes: 1” Ž.
Lidhjet në pjesët anësore të kazanit: 1 1/2” M.
Distanca e trasmisionit: 125 mm kompatibile me SEPCOLL.
Në disponim me pompë të Klasës A, ALPHA2 L 25-60.

 

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Codice

Attacco

Pompa

Portata 
con prevalenza residua 4 m c.a. 

 

Conf.

Imballo

165600A2L

1” F 

UPM3 Auto L 25-70

1,8 m3/h 

1

-

165601UPM

1” F 

UPML 25-105

3,4 m3/h 

1

-

 

Produkte të ngjashme