311

Valvul sigurie me lidhje femër - femër

Përshkrimi: 

Valvul sigurie me lidhje femër - femër.
Hapja në pnom 20%.
Mbyllja në pnom 20%.
PN 10.
T.min÷T.max: 5÷110°C.
Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.
2 bar vetëm për madhesinë 3/4”.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Aprovuar: 

  • ACS
  • CE1115
  • WRAS

Drawings:

Kodi

 

 (bar)

Paketë

Pako

311425

1/2"

2,5

1

50

311430

1/2"

3

1

50

311435

1/2"

3,5

1

50

311440

1/2"

4

1

50

311450

1/2"

5

1

50

311460

1/2"

6

1

50

311470

1/2"

7

1

50

311480

1/2"

8

1

50

311520

3/4"

2

1

50

311525

3/4"

2,5

1

50

311530

3/4"

3

1

50

311535

3/4"

3,5

1

50

311540

3/4"

4

1

50

311560

3/4"

6

1

50

311570

3/4"

7

1

50

311580

3/4"

8

1

50

311550

3/4"

5

1

50

Produkte të ngjashme