PËRMES LOJËS DERI NË FITIMIN E DIJEVE

Data

Për lojëfikimin e vendosëm sepse jemi të mendimit se kjo i afrohet më së tepërmi EKSPERIENCE. Tashmë dihet se ofrimi i njohurive përmes lojës dhe zbavitjes është më efikas se metodat tradicionale mësimore. 

Kështu u krijua aplikimi C+ GAME që me shfrytëzimin e karakteristikave të videolojrave klasike mundëson njohjen e përdorshmërisë dhe avantazheve të produkteve Caleffi.

Çdo nivel i lojës paraqet problemet e këtyre lloj sistemeve. Qëllimi është evitimi i problemeve me vendosjen e saktë të komponenteve brenda sistemeve të ndryshme. Përmes lojës pra mund të fitohen njohuritë mbi përdorimin e duhur dhe kontrollimin e efikasitetit të sistemeve.

Loja ndahet në dy nivele:

  • Sistemi i ngrohjes: kjo mënyrë loje paraqet skemën tipike të sistemit të shumllojshëm për ngrohje: kaloriferë dhe ngrohje dyshemeje. Për punimin e saktë të sistemit është e nevojshme të parandalohet grumbullimi i papastërtive dhe mbetja e ajrit nëpër tuba. Paisjet mbrojtëse do të mundësojnë mbikëqyrjen e mbipresionit dhe temperaturave të larta të mundshme në qark. Komponentet për separacionin hidraulik dhe furnizim do të sigurojnë qarkullimin e duhur të ujit të ngrohtë në qarqe dhe arritjen e komfortitetit të ngrohjes. 
  • Sistemi hidrosanitar me energjinë e diellit: kjo mënyrë paraqet skemën e sistemit tipik hidrosanitar, të furnizuar nga burime të ndryshme. Komponentet e Caleffit të sigurisë dhe çajrosjes së sistemeve diellore do të sigurojnë kursim energjije dhe efikasitet, kurse valvulat e sigurisë dhe enët ekspanzive do të sigurojnë që parametrat operativë të mbeten brenda vlerave të kufizuara. Valvula përzierëse dhe rregullatori i presionit do të mundësojnë qarkullimin e ujit të ftohtë me temperaturë dhe presion të duhur.   

C+ GAME është aktivitet i shkëlqyer didaktik në institucionet arsimore të drejtimeve teknike. Provojeni. Shkarkojeni atë nga dyqani APP Store dhe Google Play.    

Shkollat dhe fakultetet, që dëshirojnë më shumë informata, le të na shkruajnë në adv@caleffi.com