Z IGRO DO ZNANJA

Datum

Za igrifikacijo smo se odločili, ker menimo, da se najbolj približa konceptu EXPERIENCE. Že dolgo je namreč znano, da je posredovanje znanja in informacij prek igre in zabave običajno učinkovitejše od tradicionalnih metod učenja. 

Tako je nastala aplikacija C+ GAME, ki z izkoriščanjem klasičnih značilnosti videoigre, omogoča spoznavanje uporabnosti in prednosti Caleffijevih izdelkov.

Vsaka stopnja igre izpostavi običajne težave tovrstnih sistemov. Cilj je odpravljanje težav s pravilno postavitvijo komponent znotraj različnih sistemov. Z igro se torej lahko spozna pravilno uporabo in preveri učinkovitost sistemov.   

Igra je razdeljena na dve stopnji:

  • Sistem za ogrevanje: ta način igre predstavi tipično shemo raznolikega sistema za ogrevanje: radiatorji in talno gretje. Za pravilno delovanje sistema je treba učinkovito preprečiti kopičenje nečistoč in zastajanje zraka v ceveh. Varnostne naprave bodo omogočile nadzor morebitnega nadtlaka in previsokih temperatur v tokokrogu. Komponente za hidravlično separacijo in distribucijo bodo zagotovile pravilno cirkulacijo tople vode v tokokrogih in doseganje toplotnega udobja.
  • Hidrosanitarni sistem s sončno energijo: ta način igre predstavi tipično shemo hidrosanitarnega sistema, napajanega iz različnih virov. Caleffijeve komponente za varnost in odzračevanje solarnih sistemov bodo zagotovile prihranek energije in učinkovitost, varnostni ventili in ekspanzijske posode pa, da delujoči parametri ostanejo znotraj mejnih vrednosti. Mešalni ventili in regulatorji tlaka bodo omogočili pritok hladne vode pravilne temperature in tlaka. 

C + GAME je odličen kot didaktična aktivnost v izobraževalnih ustanovah tehnične smeri. Poskusite. Prenesite ga s trgovine App Store in Google Play

Šole in fakultete, ki bi želele več informacij, naj pišejo na adv@caleffi.com