514

Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër

Përshkrimi: 

Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër.
Hapja në pnom 20%.
Mbyllja në pnom 20%.
PN 10
T.min ÷ T.max: 5–120°C.
Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Aprovuar: 

  • CE1115

Vizatime:

BIM model

Kodi

 

 Rregjistri (bar)

Paketë

Pako

514420

1/2"

2

1

50

514425

1/2"

2,5

1

50

514430

1/2"

3

1

50

514435

1/2"

3,5

1

50

514440

1/2"

4

1

50

514450

1/2"

5

1

50

514460

1/2"

6

1

50

514470

1/2"

7

1

50

514480

1/2"

8

1

50

Produkte të ngjashme