671

Njësi e paramontuar

Përshkrimi: 

Njësi e paramontuar.
pmax i punës: 4 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷60°C.

Përbëhet nga:
- shpërndarësi frunizues prej tehnopolimeri me matës dhe valvulatrregulluese të qarkullimit;
- shpërndarësi furnizues prej tehnopolimeri me valvula bllokuese të montuara në të, me mundësinë për të montuar edhe koka elektrotermike;
- grupi përmbyllës prej tehnopolimeri në komplet me enën ajruese me kapuç hidroskopik, me rubinet ajrues dhe rubinet mbushës dhe zbrazës;
- valvula rrumbullake parabllokuese;
- termometri me kristale të lëngshme në shpërndarësin furnizues dhe kthyes;
- etiketa ngjitëse për shenjimin e mjediseve;
- parambajtës për mbërthimin e shpërndarësve në dollapë;
- dollapë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme;
- përshtatës me kapse për të mbërthyer art. 675850, për lidhjen e gypave (në paketim);
- shablloni për prerjen e gypave art. 675002 (në paketim).

Vizatime:

Kodi

Connections

Nr. i daljes

Daljet

Cope

Kutia

6716C1

1” F

x 3

3/4” M

1

-

6716D1

1” F

x 4

3/4” M

1

-

6716E1

1” F

x 5

3/4” M

1

-

6716F1

1” F

x 6

3/4” M

1

-

6716G1

1” F

x 7

3/4” M

1

-

6716H1

1” F

x 8

3/4” M

1

-

6716I1

1” F

x 9

3/4” M

1

-

6716L1

1” F

x 10

3/4” M

1

-

6716M1

1” F

x 11

3/4” M

1

-

6716N1

1” F

x 12

3/4” M

1

-

6716O1

1” F

x 13

3/4” M

1

-

6716P1

1” F

x 14

3/4” M

1

-

 

Produkte të ngjashme