349

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull. Për pajisje me shtypje.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Largësia ndërboshtore: 35 mm.
Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.
Me vatër të rrafshët.
Për pajisje me shtypje.

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

349230

3/4”

x 3

1/2” M - Ø 13

5

50

349240

3/4”

x 4

1/2” M - Ø 13

5

50

349250

3/4”

x 5

1/2” M - Ø 13

5

50

 

Produkte të ngjashme