592

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me guarnicion PTFE. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Me guarnicion PTFE.
Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull

* Pa guarnicion PTFE

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Largësia ndërboshtore

Paketë

Pako

592525

3/4”

x 2

1/2” M

50

2

-

592535

3/4”

x 3

1/2” M

50

2

-

592545

3/4”

x 4

1/2” M

50

2

-

592625

1”

x 2

1/2” M

50

2

-

592635

1”

x 3

1/2” M

50

2

-

592645

1”

x 4

1/2” M

50

2

-

592626

1”

x 2

1/2” M

60

2

-

592636

1”

x 3

1/2” M

60

2

-

592646

1”

x 4

1/2” M

60

2

-

592726*

1 1/4”

x 2

1/2” M

60

2

-

592736*

1 1/4”

x 3

1/2” M

60

2

-

592746*

1 1/4”

x 4

1/2” M

60

2

-

592622

1”

x 2

3/4” M

60

2

-

592632

1”

x 3

3/4” M

60

2

-

 

Produkte të ngjashme