200

Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës.

Përshkrimi: 

Kokë termorregulluese për valvula radiatore të ndryshueshme.
E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme
Për valvulat e serisë 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 dhe 227.
Shkallë e graduar nga ❄ deri në 5 që korrespondon me një
rregullim temperature nga 7°C deri në 28°C
Me përshtatës.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Vizatime:

Kodi

Paketë

Pako

200000

10

50

Produkte të ngjashme