Серија 659

Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665.

Оди до
659044.png
659044_dim~-~page-1.png
659044.png
659044_dim~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665.
Со стегач за притискање.

Технички податоци

Материјал: обоен метален лим

Цртежи и спецификации

Број на дел Длабочина Висина ширина
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665. Со стегач за притискање. Длабочина: 110–140 mm. Висина: 500 mm. ширина: 400 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665. Со стегач за притискање. Длабочина: 110–140 mm. Висина: 500 mm. ширина: 600 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665. Со стегач за притискање. Длабочина: 110–140 mm. Висина: 500 mm. ширина: 800 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665. Со стегач за притискање. Длабочина: 110–140 mm. Висина: 500 mm. ширина: 1000 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Инспекциска ѕидна кутија за дистрибутивни колектори од сериите 349, 350, 592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 и 665. Со стегач за притискање. Длабочина: 110–140 mm. Висина: 500 mm. ширина: 1200 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Апликации

Caleffi Rep Locator
Caleffi Rep Locator