542

Valvul për zbrazje termike. Me funksion sigurese.

Përshkrimi: 

Valvul për zbrazje termike. Me funksion sigurese.
Resetim/rivendosje manuale në rast bllokimi të djegësit apo ndezjes së alarmit.
Presioni i punës: 0,3 ≤ P ≤ 10 bar.
T.min÷T.max: 5÷100°C.
Temperatura e fabrikës: 98°C dhe 99°C.
Shkalla e shkarkimi:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE1115
  • INAIL

Drawings: 

Kodi

 

Rregullimi

Paketë

Pako

542870 

1 1/2” M x 1 1/4” F

98°C

1

10

542880 

1 1/2” M x 1 1/2” F

99°C

1

10

Produkte të ngjashme