349

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë.
Me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Largësia ndërboshtore: 35 mm.

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

349020

3/4”

x 2

23 p.1,5 M

5

50

349030

3/4”

x 3

23 p.1,5 M

5

50

349040

3/4”

x 4

23 p.1,5 M

5

50

349050

3/4”

x 5

23 p.1,5 M

5

50

 

Produkte të ngjashme