349

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë.
Me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Largësia ndërboshtore: 35 mm.
Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

349130

3/4”

x 3

1/2” M

5

50

349140

3/4”

x 4

1/2” M

5

50

349150

3/4”

x 5

1/2” M

5

50

 

Produkte të ngjashme