789

Komplet valvulash për mbyllje sferë për qarkun sekondar për SATK20/30/40

Përshkrimi: 

Komplet valvulash për mbyllje sferë për qarkun sekondar për
SATK20/30/40 me rregullator të llojit elektronik i pajisur me:
- valvul sferë me kapak 3/4”.
- gomina izoluese prej fibre
- leva manovrimi të kuqe/blu
Presioni max. i funksionimit: 10 bar.
Shkalla e temperaturës së funksionimit: 5-90 °C.
Lëngu i përdorimit: ujë, tretësira glikoli max 30 %

Kodi

Përdorimi

789103

komplet 4 valvula për SATK20/30

789104

komplet 5 valvula për SATK40