3230

BALLSTOP - Valvulë e rrumbullakët e pajisur me kapak jokthyes

Përshkrimi: 

Valvulë e rrumbullakët e pajisur me kapak jokthyes.
Trupi prej tunxhi.
I kromuar.
Lidhësat F-F.
Me dorezë në formë leve. 
Shtypja max e punimit: 16 bar.
Temperatura min-max: 5÷90°C.

 
 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • ACS
  • WRAS

Vizatime:

Codice

 

Conf.

Imballo

323060 1" 4 -

323070

1 1/4"

4

-

323080

1 1/2"

2

-

323090

2"

1

-

 

Produkte të ngjashme